Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2024

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TRUE BEBOERFORENING
TORSDAG D. 7. MARTS 2024 kl. 19.30 – Fælleshuset, True Byvej 23

DAGSORDEN
1. VELKOMST ved Formand Ole Malling
2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN – ok
3. VALG AF REFERENT – Helle Tang
4. VALG AF DIRIGENT – Bent Danielsen
5. VALG AF STEMMETÆLLERE – 2 stemmetællere: Carsten og Martin B.
6. BERETNING OG BESTYRELSEN PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR – Ole Malling

Vi har en lille og velfungerende forening.
Vi har afholdt fastelavnsfest og affaldsindsamling traditionen tro.
En stor tak for Vinstokken for donation af slik poser til fastelavnsfesten i 2024.
En stor tak til byens seniorborgere for ”Vild med vilje”-projektet på Tingstedet.
En stor tak til Græsklipperne Mogens og Niels Jørgen – og håber I vil fortsætte det gode arbejde.
Igen i 2023 afholdt vi en skovvandring – en stor tak til Malene for at dele ud af historier om skoven. Vi vil gerne have en tur igen om et år (2025).
2024 er jubilæumsår i beboerforeningen – 50 år. Aktiviteter for både børn og voksne.
Forslag til aktiviteter modtages gerne (sendes til bestyrelsen). Og hvis man har lyst til at stå for aktiviteten værdsættes dette.
Det er besluttet at der afholdes Sæbekasserace for børn – og store drenge (fædre).
Et spændende initiativ til hjemmesiden er en tidslinje med historier fra de 50 år. Ca. 8-10 nedslag pr år gennem tiden, minder, arkiver og forhørt sig rundt i byen.
Palle modtager meget gerne flere historier. En stor tak Palle, Bente og Bent for alt det arbejde i ligger i hjemmesiden og de fine
historier.
I det hele taget en stor tak til Palle for arbejdet med hjemmesiden, det er superflot.
Ole ønsker at abdicerer fra formandsposten i bestyrelsen.

7. FORENINGENS REGNSKAB – Helle Tang
Udgifterne i 2023 har oversteget indtægterne.
Skt. Hans – indtægter 1525 kr – udgifter 2989 kr = underskud på 1464 kr
Sensommerfesten – indtægter 1230 kr – udgifter 3877 kr = underskud på 2647 kr
Festerne skal ikke nødvendigvis give overskud, da vi også har valgt at have hoppeborg for børn –
samt der er indkøbt lidt flere foldeborde for disse penge.
Men vi kan se ind i at vi er nødt til at ændre på noget, ellers balancerer regnskabet ikke på sigt.
Beboerforeningen har i 2023 ikke modtaget donationer som tidligere år, hvor gode mennesker fra byen samt Tilst fællesråd har skænket os støttekroner.
Hjertestarter service koster 3588 kr pr år pt. – i regnskabet for 2023 er bogført for både 2022 og 2023, da regningen for 2022 først kom i januar 2023.
Udlejning af borde/stole/service er kommet i gang igen og bestyrelsen opfordrer medlemmer af beboerforeningen til at anvende den fine service og leje hos os til den næste fødselsdag/fest. (udlejning har indbragt 1875 kr i 2023)
Det blev på generalforsamlingen i 2022 vedtaget at lukke kontantkassen, hvorfor denne ikke eksisterer mere.

8. FORSLAG FRA BESTYRELSEN:
• Arrangementer koster mere end indtægter – forslag om at medbringe egne drikkevarer til Skt. Hans og Sensommerfesten – og kun stille grill til fri afbenyttelse?
Bemærkninger:
Der diskuteredes på generalforsamling om bestyrelsen skal stille drikkevarer frem eller om hver mand selv skal medbringe til eget forbrug – for og imod. Forslag om at hæve priserne for at dække udgifterne. Evt. overskud kan returneres såfremt der handles i Bilka, således foreningen ikke har for meget liggende som bliver for gammelt.
Der stilles forslag om at søge sponsorater til drikkevarer – f.eks. Bilka. Nanna vil meget gerne prøve at spørge en kontakt hun har i Salling Group.
• Hjertestarter – årlig service udgift på 3588 kr. – donationer/ gå for hjerteforeningen? Revisor foreslår kontingent på 150 kr pr beboer. Da det så kan betale den udgift. Beboerforeningen arbejder med mange gode initiativer, så meld jer ind i foreningen.
Bemærkninger: Der diskuteres at det er en god ide at søge sponsorater/ donationer, som kan betale en del af udgiften.
Derudover stemmes der om, om kontingentet kan øges til 150kr pr voksen – et flertal stemmer for. Kontingentet er vedtaget til 150 kr.
Det besluttes at bestyrelsen sender en flyer ud i byen med alle de gode aktiviteter byens forening støtter, og med en note om at man er hjertelig velkommen til at donere et beløb til hjertestarteren. Beboerforeningen siger på forhånd tusind tak.

9. KOMMENDE AKTIVITETER:
• Konstitueringsmøde for bestyrelsen d.3/4 kl 20 – kun for bestyrelsen.
• Affaldsindsamling lørdag d. 13/4 -2024 kl. 10 (samme tid som resten af DK, med Naturstyrelsen) – vi starter på Tingstedet.
• Sankt Hans, søndag d. 23/6-2024
• True JUBILÆUMSFEST, lørdag d. 31/8-24 (nærmere info følger)

10. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:
• True Skov og MTB-spor
Helle læser Sharons brev højt omkring hendes bekymringer i forhold til at blande forskellige interessegrupper, samt slitage af skoven.
Palle fortæller:
Palle har kontaktet Malene, Naturstyrelsen omkring andet anliggende. Hvor Malene foreslog at Palle deltager i True Skov for alle gruppen. Palle kontaktede Ole M omkring at melde sig ind. Gruppen er en stor mængde mennesker, ca 30 medlemmer – alle bruger grupper i skoven.
Der er på møderne diskuteret: DISC golf- Hydrauliske låger – Siddepladser i hulebyen – Sti under E45 ved Ryttergården – Beplantning af frugttræer – etablering af borde/bænkesæt – flere sheltere via donationer.
Der er afholdt et arrangement i september 2023 hvor Egecirklen blev etableret. Da træerne blev fældet i 20/21 var det for vådt til at få træet ud, så derfor besluttede de er etablere Egecirklen – 156 kvm, svarende til den mængde skov århusianer har til rådighed. Og træet svarer til 2 personers Co2 udledning.
Møde i december 2023 – DISC golfen er kastet til hjørne, ej muligt.
Hulebyen, der er ikke mere kvas at bygge af – så de lægger mere kvas derned.
Bålhytten – er den rådden? Den er blevet renoveret siden med nyt tag.
Etablering af en nyt shelter ved Sandhøj, sidste parkeringsplads Selkærvej, pga. toiletfaciliteter ved den anden shelter.
Lundagergård, endnu en shelter.
Gruppen er livlig og mange vil gerne en masse, og derudover findes der MTB – True skov trail builders. De fik at vide at de var nødt til at danne en forening, ellers ville der ikke ske noget – så de har lavet en forening i oktober måned. Kommunen vil ikke holde ruten. Naturstyrelsen har i januar sagt hvor der IKKE må laves spor. Der er lavet en ”nice to have tegning”, andet er der ikke i det oplæg.
Palles personlige holdningen er at tegningen med ruten ligger over et stort område. Man burde holde det fra Sandhøj parkeringspladsen og ud mod motorvejen. På den måde opnår man terræn, og væk fra øvrige brugere/ryttere.
Der opfordres til at melde sig ind i facebookgruppen, -det er en undergruppe til True Skov gruppen – så man kan sige for eller imod.
Men det er Naturstyrelsen der har det endelig go eller no go.
Bestyrelsen bør deltage i den undergruppe der etableseres – Sharon – Palle eller en anden.
Der spørges til hvordan projektet skal finansieres. Der skal skaffes sponsorer. Kommunen vil betale 250.000 kr – det koster ca 400 kr pr meter at etablere.
Bemærkninger: en rute på 4-5 km er for kort og kedeligt, den er for hurtig kørt og bliver også for hurtig slidt. Man bør rykke ruten længere ud – så den kan få noget længere. Lav en Gravel-rute i stedet.
De fleste er mest nervøs for dyrene i skoven, Rådyr. Som der er i det område.
Som rytter – og bruger af skoven – er man bange for at hestene bliver opskræmt at MTB i fuld fart.
Har kommunen givet tilsagn? Palle bekræfter, det har hele tiden været intentionen at etablere en MTB-rute i området.
Er den BLÅ rute på kortet et nice to have? – Ja det er kun et ønske og den endelige rute er ikke fastlagt.
Der opfordrer til at vi melder os ind i facebook gruppen, hvis det ødelægger natur, skræmmer dyrene væk, og konflikter med andre bruger.
Helle nævner at Sharon gerne vil deltage i gruppen. Palle er allerede med i gruppen og fortsætter gerne hvis der er opbakning.
Beboerforeningen taler om det på næstkommende møde.

• Jubilæum i True Beboerforening – aktiviteter
Byd endelig ind med forslag til aktiviteter
Der foreslås ”Bag om true” – hvor man holder tur rundt i folks haver og ser de forskellige sjove ting her i byen. Alle der har noget spændende at vise, må meget gerne byde ind. Vinsmagning hos byens nye vinmand – mon det er muligt?

• Hjemmeside – Tidslinje med historiske begivenheder. Er allerede nævnt – se ovenfor.

•True Posten – er der nogen der har lyst til at skrive den? Online format.
Er der nogen der vil redigere og genudgive den – i online format.
Er der historier der ikke bliver samlet op undervejs – skal vi fortælle andre historier end opslagstavlen fra Facebook. Palle samler i forvejen alle billeder fra alle arrangementer på hjemmesiden.
Palle vil gerne lægge historier på hjemmesiden, som en blog, han linker til historien på FB.
Helle spørger men hvem vil skrive historierne ?
Bent siger der er rigtig gode historier i Trueposterne – og de kommer også frem i Tidslinjen nu.
Ligger du inde med en god historie så skriv den ned og send til Palle, der lægger den på hjemmesiden.

11. VALG TIL BESTYRELSEN:

Bestyrelses medlemmer:

 

På valg? Periode:
Ole Malling JA Valgt ind 2022 – på valg 2024 – genopstiller ikke som medlem – Nanna er valgt ind
Jesper Kristensen JA Valgt ind 2022 – på valg 2024 – genopstiller – genvalgt
Helle Tang NEJ Valgt ind 2023 – på valg 2025
Sharon Wilkins NEJ Valgt ind 2023 – på valg 2025
Martin Brandt NEJ Valgt ind 2023 – på valg 2025
Simon Andersen JA Valgt ind 2022 – på valg 2024 – genopstiller – genvalgt
Suppleanter:

 

På valg? Periode:
Astrid/Eigill JA Valgt ind 2023 – på valg hvert år – genopstiller – genvalgt
Lars Munthe JA Valgt ind 2023 – på valg hvert år – genopstiller ikke – Bjørn Brokholm
Revisorer:
Bent Danielsen JA Valgt ind 2023 – på valg hvert år – genvalgt
Thomas Milling JA Valgt ind 2023 – på valg hvert år – genvalgt

Bjørn Brokholm – Langhøjvej 20, som medlem – han er ikke til stede og har ikke betalt kontingent. Derfor kan vi ikke stemme ham ind som medlem. Kan vi stemme ham ind som suppleant – valgt ind.
Nanna – Opkærsvej 4 – opstiller som medlem. Har boet i byen i 15 år. Er i gang med ombygning, gift med Allan har 3 børn og Messi (hund). – Valgt ind som medlem.
Astrid/Eigill deler rollen som suppleant, det blev besluttet i 2023. – Genvalgt.
EN STOR TAK til Lars Munthe som gennem mange, mange år har været et meget aktivt medlem og suppleant i True Beboerforening.
Og en stor tak til Ole Malling for dit formandsarbejde i Beboerforeningen.

12. EVENTUELT

Beth Jane har et hus til salg – sig det gerne til venner og bekendte, så det kan blive solgt.
Øvrige:
Politiet er blevet gjort opmærksom på at der muligvis foregår kriminelle handlinger på Opkærsvej (den lukkede del) og på parkeringspladser i skoven og ved sportspladsen. Giv besked til Bestyrelsen hvis I har eksempler eller ser/hør noget.
Generalforsamlingen siger tak for opmærksomheden på udfordringen.

Trafikken
Formanden har tidligere rakt ud til kommunen og de siger vi har fået bump, og trafikskilte med 30 km zone.
Bemærkninger: Vi bør blive ved at kæmpe for at dæmpe trafikken.
Der er tidligere lavet trafik tælling – måske der skal gøres igen. Bump bør være mere markant.

Tusinde tak for de mange fremmødte til årets generalforsamling.
/På bestyrelsens vegne Helle Tang

Facebook: Trueby
Kontingent kan indbetales til True Beboerforening, Djurslands Bank:
Reg: 7267 Konto: 1007853 eller Mobilepay 0896HW
Hjemmeside: www.true-beboerforening.dk Email: post@true-beboerforening.dk

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.