Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2017

Referat af Generalforsamling i True Beboerforening Onsdag d. 8. marts 2017

Velkomst ved Ruth

Præsentationsrunde af alle deltagere – 26 deltagere Ruth fik konstateret at hendes hus er det ældste i byenJ

Valg af referent: Helle Tang
Valg af dirigent: Bent Danielsen
Valg af stemmetæller: Sharon + Rikke

Bestyrelsens beretning og planer:
Fastelavnsfest netop afholdt, en hyggelig dag i fælleshuset med god deltagelse af børnefamilierne i byen. Vi vil også meget gerne se alle andre, ung som gammel til en hyggelig eftermiddag med fastelavnsboller og kaffe.

Sankt Hans blev afholdt i silende regnvejr, men det var et rigtig hyggeligt arrangement med god stemning. Grillhygge ved spejderpladsen og det lykkes trods regnen at få gang i bålet.
True Walk, hyggelig formiddag i maj, Birgit fortæller om turen og Ruths hjemmebryg. Helle og Thomas fik døbt deres datter Anna.

Affaldsindsamling i april, de blå handsker er stadig et mysteriumJRigtig god tilslutning. Stien til bussen blev ryddet – vi tror det er kommunen der igen har ryddet den, det er rigtig dejligt.
Trafikken i byen, en lille arbejdsgruppe har i efteråret holdt møde og skrevet til busselskabet, som skriver det er offentlig vej, så de må gerne køre her.

Bent har undersøgt VVM undersøgelse med trafik måling, men intet hørt. Kunstprojektet, Adriana fra bofællesskabet lavede en fin ansøgning, som desværre blev afslået.

Aktiviteter i det kommende år:
Affaldsindsamling d. 22. april ved Tingstedet
Flystævne d. 13 + 14. maj ved svæveflyveklubben som en del af Aarhus Kulturby 2017, alle er velkommen.
True Walk 18. juni med jazz gudstjeneste udendørs med efterfølgende pølser (kirken giver) og hygge
Sankt Hans fest på spejderpladsen den 23. juni

3

True Sommerfest ved Tingstedet d. 9. september – børnearrangement om dagen og voksenfest om aftenen.
Skal vi overveje spejdernes plads i forhold til toiletforhold?
Skal vi overveje tilmelding? Så vi ved hvor mange der kommer?

Hjertestarter – skal vi have en i byen?
Århus Nimbus klub er interesseret i at give et tilskud til en
Måske er togbane klubben også interesseret i at give et tilskud?
Måske vil de lokale virksomheder i byen også give et beløb?
Skal foreningen gå videre med ideen? Der er opbakning til projektet
Hvor skal den hænge – den skal være synlig, så alle, også personer der anvender skoven og byen kan bruge den – f.eks. på skolen? Ved Svend og Lone?
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Regnskabet ved Beth Jane
Lidt mindre ind i kontingent i år end forrige år.
Lennarts mor har betalt for hamJ
Udlejning, samme i år som foregående år
+35000kr. på kontoen
Måske vi bør sende en påmindelse til folk om at de skal huske at betale til foreningen?
Tilmeld evt. beløbet til betalingsservice – reminder.
Regnskabet blev godkendt
Budget samt medlemskontingent
Kontingentet fastholdes – vedtaget

Forslag fra medlemmerne
Bent foreslog at vi skulle indkøbe nogle borde.
Det er vedtaget at borde og stole skal købes næste gang vi ser et tilbud. 10-15 stole mere og ca. 10-12 borde.
Tæl evt. service og borde/stole op til affaldsindsamlingen

Bente opfordrer til at vi alle holder øjne og ører åbne omkring evt. ny bebyggelse i byen, da gården er solgt. Hun har været med til at lave lokalplanen og ønsker at bevare True som den er. Og opfordrer derfor til at bestyrelsen holder øje og er vagthund. Hellere skov end parcelhuskvarter.
Bent genopstiller i Tilst fællesråd, og vil derigennem også holde øje.
Jesper siger det vil komme i nabohøring hvis det bliver aktuelt. Han fortæller lidt om hvad han har hørt i forhold til køber og hans planer.
Den samlede generalforsamling ønsker ikke at området bebygges.
Lennart har haft en henvendelse om bebyggelse nede foran deres grund.

Trafikudvalget bør mødes igen og lave nogle konkrete forslag til hvad der skal gøres mht. trafikken i byen. – motorcrosser i byen/ Opkærsvej, er generende. Samt den fortsatte hurtige trafik igennem byen.

4

Bestyrelsesmedlemmer
Jesper træder ind som bestyrelsesmedlem
Suppleant
Vi mangler en ny suppleant – Jens Ivar opstiller og er valgt. Kasserer
Beth Jane er på valg næste år (2018)
Revisorer
Karin og Karin fortsætter

Eventuelt
Bestyrelsen må gerne trække på ressourcerne i byen i forhold til at få skrevet breve til kommunen mm.
Niels Jørgen vil gerne trykke en ny True Post – og kan måske levere en skabelon
Hjemmesiden virker ikke længere – og kan ikke bruges mobilt – og er ikke up- to-date. Kan facebook afløse en hjemmeside – nej det synes vi ikke.
Bente foreslår at Palle ind i mellem opdaterer hjemmesiden. Bent vil spørge ham
Helle kontakter Inge Larsen om at få lukket True By 8381 Tilst – facebook siden, så der ikke er to true sider.
Bent fortæller:
Årligt seminar på rådhuset. Ny samarbejdsaftale indgået. Og fællesrådet vil rigtig gerne vide hvad der foregår i området.
Bump i byen blev gravet op og genetableret (efter lang tid) – fællesrådet blev informeret om at de ville blive gravet op. Og Bent måtte rykke to gange for at få dem genetableret.
Etablering af kæmpe vindmøller i området omkring True – Bent kontaktede svæveflyveklubben for at få dem med.
Ny bebyggelse på og omkring Gasa området. Erhverv opfordres til at ligge i Mundelstrup og beboelse på Gasa grunden.
Blomstervej/Marienlystvej, en stor lokalplan i gang og vist vedtaget – rækkehuse.
3A bus-endestationen tidligere lagt ud til ældreboliger, men nu lagt ud beboelse. Havkærvej er blevet udvidet – på samme måde var Tilst Vestervej tænkt at lave, men kommunen mener det er en farlig vej. Tilst Vestervej bliver der lavet fartbegrænsning på.
VVM redegørelse af hele Viborgvej i 2018.
Stiprojektet i true til bussen er på prioriteringslisten, men der sker intet pt. Ravnerock 20. maj – alle foreninger er med i arbejdet.
Ny kommuneplan – lokalsamfundene opfordres til at lave en lille beskrivelse, Bent har lavet for området.
Med i et virksomhedsnetværk, hvor virksomhederne skal ansætte de unge. Bommen på Opkærsvej bliver af og til brudt op og folk kører udenom den Generalforsamling i Havkær d. 20 marts – Bent genopstiller.
Der skal vælges en ny formand i Tilst fællesråd.
Indbudt til tryghedsnetværk – i forhold til indbrud. Netværk med kommune, politi og de lokale.

5

Skolen er solgt incl. gymnastiksalen – de er søde og vil gerne tilbyde at vi kan låne gymnastiksalen. Der bliver åbent hus derovre.
Iben spørger til folkeskolerne i området, da opbakningen er for dårlig til skolerne pt. Bent fortæller at skolerne ikke bakker op. Og ledelsen er ikke interesseret i at profilere skolerne – fællesrådet oplever at de har nok i sig selv. Skolerne er rigtig vigtige for vores område. Bente fortæller om hendes oplevelse med skjoldhøjskolen.

Jesper informerer omkring en trafikoplevelse. Han kørte efter nogen der kørte stærkt og noterede registreringsnumre og kontaktede politiet som har fulgt op på sagen og vil komme og lave hastighedsmålinger. Hvis vi oplever øget patruljering i True er det derfor. En opfordring til at vi skriver til politiet hvis vi oplever lignende situationer.

Endnu en gang en stor tak til Andelsforeningen for lån af fælleshuset.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.