Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i True Beboerforening onsdag d. 7. marts 2018

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand Jesper Malling,
 2. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt
 3. Valg af referent, Helle Tang
 4. Valg af dirigent, Niels Jørgen
 5. Valg af stemmetæller, Sharon og Inge

Der er indkaldt rettidigt til mødet

 1. Formandsberetning:

Affaldsindsamlingen var velbesøgt og til glæde for os alle. Tak for hjælpen.En stor fornøjelse at se det store fremmøde til Sankt Hans også.True Walk i solskin med efterfølgende pølser fra grill-En stor tak til Ruth for hendes gode initiativ.
True sommerfest med rigtig god opbakning og også en stor til for hjælpen med opsætning af telt, samt oprydning igen.Nytårsaften, gak og løjer tur med efterfølgende ristede kastanjer samt champagne, en hyggelig aften, som nok vil blive gentaget.
Søhaven, bebyggelse i vores ”baghave” er ikke godkendt i byrådet, så det har lange udsigter for at blive en realitet.
True Skov, udvikling omkring rekreative områder, der er et projekt i gang sammen med en fond med penge. Jesper har fået to poser med, med en lille opgave hvor man skal finde 5 særlige steder i skoven og sende det ind.

 • Beretning fra fællesrådet ved Bent Danielsen

Der er blevet lavet en beskrivelse af området som er i den store kommuneplan.
Netværksmøder for at fremme tryghed i området
Høring omkring bebyggelse ved blomstervej og GASA grunden. Etablering af ny vej ved systemfrugt til bredskiftevej ved lyskryds ved blomstervej, for at skabe tryggere skolevej, for bygherres regning.
Sti ved bussen rykker frem på ”ønskelisten” hos kommunen
Og bump i True er nu optaget på listen.
Ravnerock/Tilst byfest, som skolen afholder fredag d. 25. maj, hvis nogen ønsker at optræde med et nummer, så giv venligst besked til Bent.
Super cykelsti med lys fra Tilst til centrum
Søhaven, som før nævnt indtil videre indstillet.
True skov projekt som Jesper også nævnte.

 1. Bestyrelsens planer for det kommende år

Affaldsindsamling lørdag d. 14. april
Sankt Hans lørdag d. 23. juni
Sommerfest d. 8. september
Hjertestarter, bestyrelsen har ansøgt trygfonden om midler, det er desværre blevet afvist.
I det kommende bestyrelses år vil vi arbejde videre med midler til en hjertestarter og søge de lokale erhvervsdrivende om midler. Der foreslås en ekstra indsamling til hjertestarteren.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Indkøb af borde og stole er indstillet indtil videre
True Walk udgår da Ruth rejser til Vancouver, Anna Sørensen foreslår at vi laver en fællesrejse til Vancouver
Jan Kjærgård ved Naturstyrelsen har tidligere lavet naturture herude, og vi vil spørge ham igen om han vil lave en tur for os.

Kontingent, Jesper Malling opfordrer til at man tjekker om der er indbetalt til forening og opretter en fast årlig overførsel

 1. Forslag fra medlemmerne

Der er ikke kommet nogen forslag.

 1. Budget

En lille tilbagegang i kontingent
Samt en lille tilbagegang i udlejning
Dog et bedre salg af drikkevarer til festerne
Samlet et lille underskud i år, så vi er begyndt at bruge af pengene fra kassen.
Kontingent for det kommende år er uændret, 100 kr pr voksen i husstanden, 50 kr pr pensionist, men vi taler om, om vi skal ændre kontingentet næste år.

Kontingentet kan indbetales til reg. 7267 konto nr 0001007853
Husk at anføre navn og adresse sammen med indbetaling.
Betalingsfrist 1. maj 2018

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Malling holder fint indlæg om arbejdet i bestyrelsen.
Jens fra Opkærsvej indtræder som nyt medlem i bestyrelsen
Jesper fra Espenhøjvej indtræder som nyt medlem i bestyrelsen
Beth Jane genopstiller under et kærligt gruppepres, tak for det.
Jesper Malling genopstiller
Ruth Wegeberg, udtræder da hun flytter til Vancouver for 2 år.
Rikke Møller, udtræder
Helle Tang genopstiller
Iben Badsberg genopstiller

Suppleanter

Lars Munthe genopstiller
Jens-Ivar genopstiller

Revisorer

Begge revisorer ønsker ikke at genopstille, tak for det arbejde i har lagt i forening til 2* Karin

Bent Danielsen indtræder
Thomas Milling indtræder

Navnerunde af deltagerne på aftenens møde

Helle og Thomas, Langhøjvej
Jesper Malling og Kathrine og lille Krista., Opkærsvej
Bent Danielsen, Trueholmvej
Hans Henrik, True Byvej
Beth Jane
Anna Sørensen, Trueholmvej 16
Anna Rasmussen, True Byvej
Birthe og Mogens, True Byvej 13
Lars Munthe
Jens, Opkærsvej 6, nyt bestyrelsesmedlem
Martin, True Byvej 8 (skolen)
Gert, True Byvej 8 (skolen)
Morten, Espenhøjvej 10
Jens-Ivar, Opkærsvej
Rikke Møller, True Byvej 3
Bente og Palle, Trueholmvej 12
Lennart, Langhøjvej 2
Sharon,
Karin og Niels Jørgen, True byvej 15
Marianne, Espenhøjvej 12
Ruth Wegeberg, True byvej 6, flytter til Vancouver pr. juni
Iben, bofællesskabet
Steen, True byvej
Inge, Espenhøjvej 6
Jesper, Espenhøjvej 4

 1. Eventuelt

Hans Henrik mener ikke det giver mening at fastholde et lavere beløb for pensionister.
Kontingent fastholdes, men genoptages næste år. Pensionister er velkommen til at betale 100 kr.

Ruth fortæller om hendes spændende nye job i trækirken i Vancouver. Tom og hunden Molly tager med til Canada.

Jesper Malling fortæller om vores fine hjemmeside som Palle har lavet.

Betaling af kontingent skal gerne stå på forsiden, vil du Palle sørge for at opdatere det.

Facebook opdatering, kommer også frem på hjemmesiden. (Er desværre ikke muligt mere – red. Palle)

www.true-beboerforening.dk

Iben og Rikke møller har fået opgaven med at finde fine og særlige steder i skoven.

Tak for god ro og orden og det flotte fremmøde til årets generalforsamling.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.