Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2014

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 19. marts 2014

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Rikke Dalentoft blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Bent Danielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Sharon Wilkins og Rikke Møller blev valgt.

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år

I det forløbne år har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, og på det første møde efter den ekstraordinære generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Jørgen Andersen som formand og Sharon Wilkins son næstformand. Rikke Møller indtrådte som fulgyldigt medlem af bestyrelsen.

True Bogen er blevet lagt på hjemmesiden og kan læses og downloades herfra. Den forefindes også i en søgebar udgave.
I 2013 fik vi en portion barkflis fra True Skov til fordeling omkring frysehuset. Da der var noget opkørt på pladsen foran huset besluttede vi at bruge hele portionen der.
Mads på Espenhøjvej 10B var så venlig at sørge for at brede flisen ud, mange tak for det.
Jeg har bedt Carl Jensen om de ikke kan forsøge at tabe lidt mere flis ved frysehuset ved først kommende lejlighed og det har han lovet at prøve på.
Den 3/5 fik jeg en henvendelse fra vores repræsentant i Fællesrådet, Bent Danielsen om at der var mulighed for at søge om del i blomsterløg puljen. Vi fik desværre ikke gjort mere ved det og vil overveje det hvis mulighed kommer igen.
I forbindelse med at bommen for enden af Opkærsvej af og til bliver forceret åben (tvunget op ved at dreje hele standeren nede i jorden) har vi med hjælp fra vores tidligere formand kommunikeret med Aarhus Kommune om problemet.
Den 27/5 sendte Bent i Fællesrådets navn sendt følgende til Trafik og Veje.
Til Trafik og Veje

Ultimo februar flyttede Trafik og Veje stibommen på Opkærsvej til stor glæde for beboerne i True og omegn.

Bommen har siden fungeret fint, men fredag den 24. maj konstaterede jeg som tidligere sket, at den ene af de to bomme var forceret åben ved at hele jernpælen i jorden er drejet (nogen må have skubbet eller trukket den åben med en bil).

Vil Trafik og Veje igen kigge på bommen og få skaden udbedret (bommen lukket og låst), så vi cyklister og fodgængere igen kan færdes på Opkærsvej uden fare for at blive kørt ned af bilister der skyder genvej.
Følgende svar er kom fra Trafik og Veje den 29/5:
Tak for din henvendelse.
VI sender Trafik og Vejes entreprenør ud for at se om de kan reparere stibommen snarest mulig.
1/6 skriver Bent.
Til orientering var der torsdag aften sat nye bolte med hængelåse på begge bomme på stien på Opkærsvej. Det ser solidt ud og fredag var den da også stadig lukket.

14/6 skriver Bent igen til Trafik og Veje.
Tak for hurtig indsats vedrørende stibommen på Opkærsvej. I fik den repareret og den har nu fungeret fint i de seneste 14 dage.
Men her fredag morgen og eftermiddag den 14. juni konstaterede jeg igen ved selvsyn, at den vestlige del af stibommen nu er tvungen så meget åben, at en bil kan passere uhindret igennem.
Igen må der være tale om, at nogen med et køretøj, har skubbet eller trukket i bommen, idet jeg end ikke med al min kraft kan tvinge den lukket igen.
Nogen modarbejder helt åbenbart beboernes ønske om at bevare Opkærsvej som en sti for fodgængere og cyklister.
Vil Trafik og Veje igen se på hvad der kan gøres for at løse problemet?
17/6 kommer der svar.
Jeg tager ud og kigger på det. Enten skal stibommen repareres eller også må vi finde en anden løsning.
15/7 får jeg følgende besked fra Bent.
Lige til orientering har kommunen nu plantet en jernstolpe midt mellem de to bomme på Opkærsvej og så skulle man tro at alt var godt.
Men her til morgen så jeg at den eller de stride billister der ikke respekterer noget som helst, blot nu kører udenom bommen ved at køre ud i kornmarken og rundt om bommen.
Når kornet bliver høstet er der således en hel mark, der kan benyttes som omkørsel.
Så nu ved jeg ikke længere hvad vi skal gøre – det er jo umuligt at stoppe.

Den 2/9 fik jeg en henvendelse fra Bent Danielsen
Hej Niels Jørgen!

Hvis I snart i Foreningen skal til at overveje, hvad der skal ske til Truefesten 2013 har jeg lige et lille tilbud.

Hans Henrik Dall og jeg har startet en lille duo kaldet “The Old Boys” hvor vi stille og roligt synger og spiller god gammel musik som alle kender, CCR, Beatles, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Chuck Berry, Eagles, Roy Orbison m.v.

Vi skal her i September spille ved to private fester og også give nogle numre til Skjoldhøjskolens Sensommermarked.

Vi tilbyder helt gratis at underholde en times tid eller hvad der nu er stemning for til Truefesten den 26. oktober, hvis det skulle have jeres interesse.

Der var ikke lang betænkningstid i bestyrelsen, vi takkede straks ja til tilbuddet.
Den 4/9 fik jeg en telefonisk henvendelse fra formanden for svæveflyverklubben Michael Rasmussen, han fortalte at han har fået en henvendelse fra Region Midtjylland om at de gerne vil anvende området ved klubbens hangar til landingsplads for rednings og læge helikopterne i en 3 måneders periode, da der ikke er mulighed for at bruge den normale på Aarhus havn pga. ombygning.
Området vil kun blive brugt i forbindelse med akutte flyvninger der kræver kort ambulance transport til sygehuset og kun i perioden fra ca. 1/10 – 31/12 2013.
Jeg sagde til Michael at det har True Beboerforening og beboerne i True ikke noget imod så længe det er midlertidigt.
Samtidig diskuterede vi de gentagne overflyvninger af True By og Michael lovede endnu engang at indskærpe over for piloterne at de ikke skal flyve ind over byen. Denne indskærpelse bliver altid gentaget ved hver sæsonstart.
Beboerforeningen påtænker til udlejning stadig at indkøbe yderligere 30 nye stabelstole indenfor en budgetramme på max. 5.000 kr. Det er stadig ikke lykkedes, at finde stole uden betræk lig de allerede købte til den rette pris.
Vedr. lukning af SFO True Frit så har Birthe Wacherhausen haft lidt kommunikation med Aarhus Kommune vedr. fremtiden for bygningerne.

Information fra Fællesrådet /Bent Danielsen
Bent kunne berette om flere nye tiltag, projekter og overvejelser bla.:

• Aktivering af de unge mennesker for at minimere ballade i Tilst.
• Aktivitets –ungehus ved Langkær.
• Udvidelse af Viborgvej (dog ikke nært forestående).

• I 2013/2014 har Beboerforeningen desuden foretaget sig følgende:

1. Udsendt Trueposten 2013

2. Opkrævet kontingent ved personlig kontaktrunde

3. Afholdt affaldsindsamlingsdag

4. Afholdt Sankt Hans fest

5. Afholdt Truefest med lummer værtshus-stemning og lokal underholdning

6. Afholdt fastelavnsfest

7. Løbende udlejet borde, stole og service

8. Løbende udsendt nyhedsmails og holdt hjemmesiden opdateret

9. Deltaget ved Bent Danielsen i Fællesrådets bestyrelsesmøder.

• I 2014/2015 har Beboerforeningen følgende planer ud over Sankt Hans festen, Truefesten og Fastelavnsfesten (hvis vi har lokaler):

1. Udsendelse af Trueposten 2014 umiddelbart efter generalforsamlingen

2. Afholdelse af affaldsindsamlingsdag den 26. april

3. Køb af supplerende stole til udlejning

4. Afholde jubilæums arrangement

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt med et overskud på 5654,23 kr.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Birte W. tager kontakt til Aarhus kommune vedr. salg af fritidshjemmet og er undersøgende på, om Gymnastiksalen kan sælges separat.
Bestyrelsen vil i denne forbindelse tage kontakt til Hans Peter (formand for TST) for at afsøge om der fortsat er interesse for brug af gymnastiksalen.
Birte W. forslår en fornyelse af sociale arrangementer i True da det altid er de samme der møder op. Det kunne eksempelvis være:
– fælles legedag for børnene i dagtimerne og fest for de voksne om aftenen
– åben hus/have arrangement.
Birte deltager gerne i et festudvalg.
Karin bidrager ligeledes med et forslag om at mødes ved Shelteren.
Karin oplyser om muligheden ved at søge penge igennem eksempelvis Nordea fond. Eksempelvis kunne vi søge om penge til et stort festtelt når/hvis vi ikke længere har mulighed for at låne gymnastiksalen.
Bent kom med et forslag om nedlæggelse af petanquebanen.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår

Budgettet blev godkendt og uændret medlemskontingent vedtaget, 100,00 kr. pr. voksen i husstanden (50,00 kr. for pensionister).

ad 10. Valg af:

– 3 bestyrelsesmedlemmer
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlemmer var der genvalg til Niels J. Andersen og Sharon Wilkins. Som nyt medlem blev valgt Beth Jane Boelskifte
Som suppleanter var der genvalg til Ruth Wegeberg. Rikke Grydholt og Lars Munthe blev valgt som nye suppleanter.
Som revisorer var der genvalg til Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Karin Danielsen, Trueholmvej 14A.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

True den 19. marts 2014
Referent, Rikke D.   /   Formand, Niels J. Andersen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.