Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2015

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 11. marts 2015

1) Velkomst ved formand Niels Jørgen Andersen

2) Som referent vælges Rikke Grydholt.

3) Som dirigent vælges Bent Danielsen, som indleder med at konstatere at der er indkaldt til generalforsamling efter vedtægterne.

4) Som stemmetællere vælges Carsten og Rikke Grydholt.

5) Formand Niels Jørgen Andersen fremlægger sin beretning.

6) Foreningens kasserer Beth Jane Boelskifte fremlægger foreningens regnskab for 2014. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

7) Bestyrelsen har haft besøg af Merete Moth Bech, som er initiativtager til at starte en friskole i området – evt. på det gamle True Frit. Niels Jørgen fremlægger de ideer og tanker, som Merete Moth Bech har fremlagt bestyrelsen. Der er herefter generel diskussion om fordele og ulemper ved at have en friskole i True: Mere liv, tiltrækkende for børnefamilier, god måde at udnytte de eksisterende bygninger, øget trafikstrøm. Alt i alt er der enighed om at initiativet hilses velkommen, skulle friskoleforeningen vælge at lægge en skole i True.
Bestyrelsen foreslår at nedlægge Petanquebanen, da den sjældent bliver brugt og i øvrigt kræver en del vedligehold. Forslaget vedtages.

8) Palle Rix har stillet forslag om, at bestyrelsen tager initiativ til og udfører arbejdet med at anlægge en sti til busstoppestedet på Anelystvej, der pt. er utilgængeligt for barnevogne og kørestole. Der er ved generalforsamlingen enighed om, at beboerforeningen skal arbejde på, at få kommunen til at anlægge en sti.  Evt. kunne henvendelser til kommunen foregå i samarbejde med Skjoldhøjparken, da problemet er aktuelt på begge sider af Anelystvej.
I øvrigt er det ønskeligt at der arbejdes for at forbedre trafiksikkerheden i True By generelt, da der dagligt opleves biler i, efter forholdene, meget høj fart – f.eks. på strækningen Trueholmvej-Opkærsvej. Kan der laves hastighedssænkende initiativer som vejbump, fartbegrænsninger ell.lign.?

9) Beth Jane Boelskifte fremlægger Beboerforeningens budget, som godkendes. I budgettet er et større beløb sat af til nyanskaffelser, da foreningen gerne vil indkøbe et festtelt til fælles arrangementer i byen. Teltet bliver ikke til udlejning.

10) Resultat af valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Jørgen Andersen, Sharon Wilkins, Rikke Møller, Beth Jane Boelskifte, Rikke Grydholt.
Suppleanter: Ruth Wegeberg, Lars Munthe.
(Det lykkedes ikke at få valgt en tredje suppleant.)

Mette Hejlskov udtræder efter eget ønske af bestyrelsen. Tak for indsatsen.

Revisorer: Karin Blæsild Danielsen, Karin Fogh Nielsen.

11) Evt.
Rikke Grydholt vil på vegne af Jakob Ljørring, True Byvej 23, gerne høre om nogen kunne være interesserede i en fælles investering i æblepresseudstyr. Jakob laver et lille skriv til foreningens hjemmeside.

Bent Danielsen fortæller om projektet Democracity, som har været i gang i Tilst i knap et år. Projektet er et initiativ fra arkitektskolen, der arbejder på at gøre Tilst til ”vedens bedste by”. Projektet udløber efter et år og det er tanken, at lokale kræfter herefter skal føre initiativerne videre. Pt. arbejdes der i tre spor: Sport og Sundhed, Byrum, Ravnerock. Der har været stor opbakning til projektet.
En udløber er det nye bydelshus i Tilst, som indvies primo maj. Derudover arbejdes der videre med byrum, stier, belysning o.l. Der har i den forløbne uge været en artikel i Århus Onsdag om projektet.

Bent Danielsen oplyser at der pga. opdateringer kan være problemer med tilgangen til foreningens hjemmeside et par dage.

En opfordring til Ruth Wegeberg om at arrangere en rundvisning i den ny-udbyggede Skjoldhøj kirke modtages. Ruth lægger informationer ud på hjemmesiden.

Thomas, der tilflytter True i år, fortæller om arbejdet med at omdanne den gamle købmandsbutik til butik/værksted for reparation af messinginstrumenter.

Tak for kaffe, kage og god ro og orden – og ikke mindst tak til Beth Jane og Carsten for at lægge hus til generalforsamlingen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.