Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
1974
True Beboerforening stiftes

True Beboerforening blev stiftet i 1974 med det formål at varetage beboernes interesser overfor myndigheder og organisationer samt at skabe sammenhold i byen. Den stiftende generalforsamling blev holdt d. 28.…
Se mere

1976
Lukning af True Skole

True Skole fungerede med klassetrinene fra 1. til 7. klasse indtil august 1976, hvor skolen blev nedlagt, og de ca. 100 elever blev overført til den nybyggede Skjoldhøjskole. True Beboerforening,…
Se mere

1978
Åbning af True Fritidshjem

True Fritidshjem åbnede 1. april 1978 i den nedlagte True Skole. Der var plads til 40 børn, som kom fra True og omegn. "Fritteren" blev en god og tryg base…
Se mere

True-Skjoldhøj Ungdomsklub

Ungdomsklubben åbnede i 1978 i den gamle lærerbolig, som var blevet ledig efter lukning af True Skole. Klubben var oprindeligt normeret til 40 medlemmer, men klubben fik stor medlemstilgang i…
Se mere

1981
Den nye Anelystvej

Trafikken i True har stort set altid givet udfordringer. Særligt slemt var det dog før den nye Anelystvej blev etableret (ca. 1981). Indtil da forløb trafikken fra Tilst mod Brabrand…
Se mere

1982
True og omegns Rideklub

4. juli blev True og omegns Rideklub stiftet med 13 aktive og 9 passive medlemmer, som i 1983 steg til 21 aktive og 13 passive medlemmer Man lejede den øverste…
Se mere

1983
Sankt Hans

Foregik bag Karin og Stigs stald - True Byvej 15

1984
1988
Købmand Krogstrup lukker

William og Hilda Krogstrup drev købmandsforretning fra 1946 - 1988. Forretningen var i alle årene et naturligt samlingssted for beboerne i True. De sidste år droslede de dog ned på…
Se mere

1990
“Bilkasangen”

Bilkasangen, som egentlig hedder "Bilkatid", er kendt af de fleste, som har gået på SFO True Frit: Bilkatid * Jeg har været i butikker hvor kunderne de kigger på hylder…
Se mere

1991
Lokalplan nr. 379 – industriområdet nord for True
Lokalplan nr. 379 – industriområdet nord for True

True Beboerforening blev i 1991 involveret i forberedelsen af lokalplanen for området, der senere er kom til at hedde Anelystparken. Denne lokalplan havde særdeles stor interesse for True, idet det…
Se mere

1993
Den Danske Forening – ikke velkommen i True
Den Danske Forening – ikke velkommen i True

Århus Kommune gav DDF (Den Danske Forening) lov til at holde medlemsmøder i Gymnastiksalen 14/9-93 og 16/11-93. Der havde tidligere været meget blæst om foreningens møder, og således skulle der…
Se mere

1994
True Skov

I 1994 blev de første træer stukket i jorden ved Skjoldhøjskolen, hvilket var begyndelsen på True Skov. Aarhus Kommune fostrede ideen til "Aarhus omkranset af skov" allerede i 1988, henholdsvis…
Se mere

1995
Afspærring af Opkærsvej

Aarhus Kommune lavede i 1995 en forsøgsvis afspærring af  Opkærsvej ca. 500 m fra byskiltet ind til True, i forbindelse med åbningen af den nye vej igennem Anelystparken. Efterfølgende bestemte…
Se mere

“Petanque-sagen”

I 1994 kom det store gennembrud i Danmark for den sydlandske sport Petanque, og enhver lille flække skulle have sin egen petanquebane. Og således også True. I 1995 ansøgte True…
Se mere

Sommerfesten 1995

True Beboerforenings Sommerfest den 5. august 1995 var helt i en klasse for sig selv. Festen kan bedst beskrives ved at citere avisens omtale i ugen derefter: "Stemningen var i…
Se mere

Lokalplan nr. 488 – Landsbyen True
Lokalplan nr. 488 – Landsbyen True

I oktober 1995 udgav Århus Kommune Lokalplan nr. 488 - Landsbyen True. Repræsentanter fra True deltog i årene 92-94 i det forberedende arbejde og var således med til at sætte…
Se mere

1997
Nedlæggelse af True- og Omegns Rideklub

Den 16. marts 1997 afholdt True- og Omegns Rideklub generalforsamling, og fremmødt var kun de 3 bestyrelsesmedlemmer. I indkaldelsen til generalforsamlingen var det gjort klart, at det gjaldt klubbens fremtid,…
Se mere

2002
Sankt Hans

Spisning foregik i Karin og Bents hus/have og derefter bål på sportspladsen

Udflugt til Mols Bjerge

Ideen med en bustur for beboerne i True opstod på et bestyrelsesmøde den 26. juni 2002. Turen, der blev afviklet den 15. september 2002 kl. 10.30-16.00, var gratis for medlemmer…
Se mere

Masonitpladerne
Masonitpladerne

På et bestyrelsesmøde i foreningen den 2. oktober 2002 kom der et forslag om at lave 12 masonitplader, som kunne bruges til at annoncere foreningens arrangementer, ved at påklistre plakater…
Se mere

2003
Fastelavn

Mange fantasifulde udklædninger

True Tingsted – indvielse

1. maj 2003 overtog True Beboerforening "True Tingsted" officielt. Stenen, der er lavet af Hans Hansen, Tingvad, blev afsløret. Den kostede 1.000 kr. og blev hentet hos ham den 1.…
Se mere

Gokart banen
Gokart banen

Lige efter år 2000 blev Beboerforeningen præsenteret for et ønske fra en privat investor, om at anlægge en Gokart bane mellem Yderup og True. Banen skulle være beregnet til støjsvage…
Se mere

Dyrskue – markedsdag

Mange var mødt op til dejlig festdag

2004
Truegården ombygges til kontorer

Aarhus Kommune giver tilladelse til at Truegården må ombygges og indrettes til kontorer. Fra True bliver der gjort opmærksom på mulige trafikgener.

True Beboerforening – 30 år

Jubilæumsfesten blev holdt på Tingstedet 28. maj

Bagagerumsmarked og dyrskue

Til dyrskuet var der desværre kun tilmeldt 2 kaniner.... Men folk og kram var der masser af

2005
Fastelavnsfest
Fastelavnsfest

Mange fantastiske udklædninger

Påskeliljer

Aarhus Kommune donerede forårsløg til True, som blev sat ved Trueholmvej

2006
Svæveflyvepladsen – første spadestik

True Beboerforening deltog i arrangementet og havde som gave til Svæveflyveklubben medbragt "En  flyver" - altså snaps og gul sodavand

Indvielse af Frysehuset

For at fejre afslutningen af den omfattende renovering af Frysehuset i True, blev der afholdt en indvielsesfest på Tingstedet (ved Frysehuset) på Espenhøjvej den 10. juni 2006. Der var blevet…
Se mere

Sankt Hans

Som sædvanlig en super tilslutning - Jørgen Kjaer holdt båltale

Skovtur med Jan Kjærgaard

24. september viste Naturvejleder Jan Kjærgaard rundt i True Skov Rigtig god tilslutning

Efterårsfest

Festen havde en fantastisk tilslutning og folk var latterligt glade - under ledelse af en latter-coach

2007
2008
Affaldsindsamling

Den første fælles affaldsindsamling i True blev afholdt den 12. april 2008 kl. 11.00 på True Tingsted, Espenhøjvej. Formålet var at forskønne True ved at samle affald langs vejene i…
Se mere

True All Stars

Til Truefesten den 31. oktober 2008 var lokale musikere gået sammen og optrådte som "True All Stars"

2009
Forslag om nedlæggelse af Petanquebanen

På Generalforsamling den 11. marts 2009 foreslog bestyrelsen nedlæggelse af Petanquebanen på Espenhøjvej, med den begrundelse at den blev brugt meget lidt, eller slet ikke, og at den krævede meget…
Se mere

Kampesten

Den 11. marts 2009 havde Aarhus Kommune fået placeret 5 store kampesten i T-krydset Anelystvej/Trueholmvej, vel for at skåne rabatten ved de svingende store lastvogne. Den 13. marts skrev True…
Se mere

True Walk
True Walk

Søndag den 17. maj 2009 indbød sognepræst Ruth Wegeberg til "True Walk", som gik ud på, at hun selv og beboerne gik i samlet flok fra True til gudstjeneste i…
Se mere

“Pas på mig” skiltet
“Pas på mig” skiltet

Efter Generalforsamlingen i 2009 arbejdede bestyrelsen for at bedre forholdene for de bløde trafikanter på True-Holmstrupgårdvej. Da der ikke var udsigt til nogen form for hjælp fra kommunal side blev…
Se mere

2010
Ændringer af betydning for True

i 2009 fik vejbanerne i True et helt nyt slidlag, men ikke alle steder var man lige heldige, og der var en del tilretninger efterfølgende, eftersom vandet løb uden om…
Se mere

2011
True Spøgelset
True Spøgelset

I Trueposten 2011 kan man læse den uhyggelige historie om den skindøde lærer, som siges at bo i kælderen/fyrrummet på True Fritidshjem. Historien skulle bunde i en fortælling fra Lokalhistorisk…
Se mere

Bålhytten
Bålhytten

Spejderne DDS Skjoldhøj Gruppe orienterede i maj måned 2010 True Beboerforening om, at de havde søgt Aarhus Kommune om tilladelse til opførelse af en Bålhytte på sportspladsen tæt på det…
Se mere

Børge Flyvholm
Børge Flyvholm

Børge Flyvholm Hansen, forfatteren til bogen "True - en landsbys historie", afgik ved døden den 16. maj 2011. kun 68 år gammel. I True Beboerforenings barndom var han medlem af…
Se mere

Forårsblomstrende løg
Forårsblomstrende løg

Den 27. september 2011 fik Beboerforeningen, efter forudgående ansøgning hos Aarhus Kommune, leveret 3.000 forårsløg af arten Narcissus Ice Follies (Påskeliljer - gult med hvidt). De skulle dels erstatte de…
Se mere

Ultra lette fly

Den 18. november 2011 fik True Beboerforening en henvendelse fra Aarhus Svæveflyveklub, der sammen med Østjysk Ultra Let Klub, ønskede at få en dispensation af Aarhus Kommune fra lokalplan 484,…
Se mere

2012
2013
Vedtægtsændring

I 2013 blev det nødvendigt med en vedtægtsændring i True Beboerforening, efter at det på den ordinære generalforsamling ikke var muligt at vælge en ny formand. Der blev derfor indkaldt…
Se mere

Sti bommen
Sti bommen

I februar måned 2013 blev stibommen på Opkærsvej flyttet helt ud for enden af vejen. Det forhindrede dog ikke kreative billister i flere gange at trække eller skubbe bommen åben…
Se mere

Helikoptere i True

I 2013 blev True Beboerforening af Aarhus Svæveflyveklub orienteret om at Region Midtjylland i en periode på 3 måneder ønskede af anvende True Svæveflyvebane til indflyvning af akutte patienter til…
Se mere

2014
SFO True Frit
SFO True Frit

I 2014 blev SFO True Frit officielt nedlagt og børnene på True Frit skulle herefter gå i SFO på Skjoldhøjskolen. Hovedbygningen på True Byvej 8 og Gymnastiksalen True Byvej 21…
Se mere

40 Års Jubilæum

Søndag den 7. september 2014 blev True Beboerforenings 40 års jubilæum fejret. Dagen startede med en "Tour de True" hvor beboerne skulle bevæge sig rundt til forskellige poster i True,…
Se mere

2015
Friskole i True

På et bestyrelsesmøde den 3. februar 2015 blev True Beboerforening orienteret om, at der var et initiativ i gang med at købe skolebygningen og gymnastiksalen af Aarhus Kommune med henblik…
Se mere

Nedlæggelse af Petanquebanen
Nedlæggelse af Petanquebanen

På Generalforsamlingen den 11. marts 2015 var der igen forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af Petanquebanen på True Tingsted. Denne gang blev det vedtaget at nedlægge banen.

Sti til bussen
Sti til bussen

På generalforsamlingen 2015 foreslås det, at der skal arbejdes for at få etableret en sti til busstoppestedet på Anelystvej. På daværende tidspunkt var det kun muligt at tilgå busstoppet ved…
Se mere

Manglende opbakning

I Trueposten 2014 og 2015 kan man læse, at Beboerforeningen savnede opbakning fra beboerne, både når der skulle vælges medlemmer til bestyrelsen og til at være behjælpelig med foreningens arrangementer.…
Se mere

Messingblæserværkstedet
Messingblæserværkstedet

I 2015 omdannes den gamle købmandsbutik True Byvej 2 til kombineret butik/værksted for reparation af messingblæserinstrumenter. Butikken hedder i 2024 "True Brass".

Lån af Fælleshuset

Den 19. september 2015 afholdt True Beboerforening Sommerfest. Da det ikke længere var muligt af bruge Gymnastiksalen efter nedlæggelsen af SFO True Frit, havde Andelsforeningen True Byvej 23 tilbudt at…
Se mere

2016
True på Facebook
True på Facebook

I starten af 2016 tog nogle friske unge beboere i True initiativ til at få True på Facebook. De oprettede den lukkede gruppe "Trueby" som siden har været til stor…
Se mere

2017
True gamle skole på private hænder

Den 1. januar 2017 solgte Aarhus Kommune True Gamle Skole, True Byvej 8 + Gymnastiksalen på True Byvej 21 til private købere. Bygningerne har siden gennemgået en større indvendig renovering.…
Se mere

Lennarts mor betaler
Lennarts mor betaler

I referatet fra True Beboerforenings generalforsamling i 2017 kan man under kassererens fremlæggelse af regnskabet læse følgende konstatering i forbindelse med de indbetalte kontingenter: "Lennarts mor har betalt for ham…
Se mere

En True Love Story

I "Trueposten" 2017 finder man denne utrolige, spændende og sandfærdige historie, om hvordan en familie (eller 4 familier) havnede i True.

2018
Ny hjemmeside
Ny hjemmeside

Primo 2018 lavede Palle Rix en tiltrængt opgradering af True beboerforenings hjemmeside, www.true-beboerforening.dk i programmet Word Press, som konstant er i udvikling, og som giver uanede muligheder for en optimal…
Se mere

Søhaven

På generalforsamlingen i True Beboerforening den 7. marts 2018 kunne formanden konstatere, at et byggeprojekt ("Søhaven") på jordene tilhørende Opkærsvej 1, ikke var blevet godkendt af Aarhus Kommune. Mange parter,…
Se mere

Ny grill
Ny grill

I 2018 indkøbte True Beboerforening en stor kul-grill til foreningens arrangementer. Grillen kunne også lejes af medlemmerne. Den blev anvendt første gang til årets Sankt Hans fest.

Aftale opsagt

Ultimo 2018 opsagde Skjoldhøjparkens Grundejerforening den mangeårige aftale med True Beboerforening om græsslåningen på Tingstedet. Herefter har det været beboere i True, der frivilligt har foretaget græsslåningen af arealet på…
Se mere

2019
Fredagsbar

På Generalforsamlingen i True Beboerforening den 6. marts 2019 var der mange af de deltagende, der spidsede ører, da repræsentanter for Andelsforeningen på True byvej 23 meddelte, at de havde…
Se mere

2020
Sti til bus 3A

Den proces, der blev påbegyndt tilbage i 2015, med et stort ønske om en sti til bus 3A på Anelystvej gav nu endelig pote, og i 2020 var den en…
Se mere

“Koglen”
“Koglen”

Midt på året 2020 fik den vestlige del af True Skov et nyt flot Shelter kaldet "Koglen", eftersom den ligner en grankogle. Koglen er designet af arkitekten Samuel Mydland.

Voldbækken

I 2020 gennemgik Voldbækken en større genetablering, således at den igen slynger sig gennem landskabet. Der er lavet flade brinker, udlagt gydegrus og skjulesten på vandløbets bund til gavn for…
Se mere

Hjertestarteren

På True Beboerforenings generalforsamling i 2017 fremkom der et forslag om, at True burde anskaffe sig en fælles hjertestarter. Det viste sig, at en hjertestarter var meget dyr i anskaffelse,…
Se mere

Bump og hastighedsbegrænsning
Bump og hastighedsbegrænsning

En lang sej kamp med Aarhus Kommune mundede i december 2020 ud i etableringen af 2 nye trapez trafikbump på Trueholmvej efter byskiltet ind mod True By. Samtidig blev de…
Se mere

2021
Affaldsindsamling

Der var affaldsindsamling med start på Tingstedet den 24. april 2021 kl. 10.00

Sankt Hans Fest

Der blev afholdt Sankt Hans fest på sportspladsen den 23. juni 2021 fra kl. 17.00.

Sommerfest

Lørdag den 28. august 2021 blev der afholdt Sommerfest i True på Sportspladsen på Trueholmvej. Arrangementet begyndte kl. 15.00 med hoppeborg for børnene, medbragt kaffekurv og tæpper. Kl. 17.00 var…
Se mere

2022
Vild med True

På generalforsamlingen i True Beboerforening i marts 2022 blev det besluttet at etablere to store bede med vilde blomster på Tingstedet. Der måtte knokles både med håndkraft og maskiner for…
Se mere

Fastelavnsfest

Fastelavnsfesten blev afholdt den 27. februar 2022 kl. 14.00-16.00 i laden på True Byvej 15. Der var præmie til de bedste udklædning, slik, fastelavnsboller og kaffe.

Affaldsindsamling

Lørdag den 2. april 2022 kl. 10.00 var der affaldsindsamling med udgangspunkt på Tingstedet. Affaldsindsamlingen var koordineret med den landsomfattende indsamling samme dag. Efter indsamlingen var der som vanligt pølser,…
Se mere

Sankt Hans Fest

Torsdag den 23. juni 2022 kl. 18.00 blev der afholdt Sankt Hans fest på sportspladsen på Trueholmvej.

Sensommerfest

Lørdag den 3. september 2022 kl. 15.00 blev der afholdt Sensommer fest på sportspladsen på Trueholmvej. Der var hoppeborg til børnene, og de voksne medbragte kaffekurv. Kl. 18.00 var der…
Se mere

2023
Fastelavnsfest

Fastelavnsfesten blev afholdt den 19. februar 2023 kl. 14.00 i laden på True Byvej 15. Efter tøndeslagningen var der fastelavnsboller og kaffe, samt præmier til bedst udklædte barn og voksen.

Kontantkassen

Efter kassererens og revisorernes anbefaling blev det på generalforsamlingen den 9. marts 2023 vedtaget at foreningens kontantkasse afskaffes. Det letter kassererens arbejde, og i længere tid har beboerne langt hen…
Se mere

Affaldsindsamling

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 10.00 var der affaldsindsamling med udgangspunkt på Tingstedet på Espenhøjvej. Efter indsamlingen var der velfortjente pølser, brød, øl og sodavand.

Busboblen

Aarhus Kommune har fået en række kunstnere til at udsmykke mere end 60 busbobler - blandt andet vores. Frida Stiil Vium fik frie hænder og hun fortæller at temaet er…
Se mere

Sensommerfest
Sensommerfest

Lørdag den 26. august 2023 kl. 15.00 blev der afholdt Sensommerfest på sportspladsen på Trueholmvej. Der var hoppeborg for børnene, børnelege og grill til den medbragte mad.

Skovtur

Søndag den 10. september 2023 kl. 10.30 var der arrangeret en skovtur med Malene, som arbejder hos Naturstyrelsen. Der var mødested på parkeringspladsen ved Vinterens Hjerte i True Skov

2024
1974
True Beboerforening stiftes

True Beboerforening blev stiftet i 1974 med det formål at varetage beboernes interesser overfor myndigheder og organisationer samt at skabe sammenhold i byen. Den stiftende generalforsamling blev holdt d. 28.…
Se mere

1976
Lukning af True Skole

True Skole fungerede med klassetrinene fra 1. til 7. klasse indtil august 1976, hvor skolen blev nedlagt, og de ca. 100 elever blev overført til den nybyggede Skjoldhøjskole. True Beboerforening,…
Se mere

1978
Åbning af True Fritidshjem

True Fritidshjem åbnede 1. april 1978 i den nedlagte True Skole. Der var plads til 40 børn, som kom fra True og omegn. "Fritteren" blev en god og tryg base…
Se mere

True-Skjoldhøj Ungdomsklub

Ungdomsklubben åbnede i 1978 i den gamle lærerbolig, som var blevet ledig efter lukning af True Skole. Klubben var oprindeligt normeret til 40 medlemmer, men klubben fik stor medlemstilgang i…
Se mere

1981
Den nye Anelystvej

Trafikken i True har stort set altid givet udfordringer. Særligt slemt var det dog før den nye Anelystvej blev etableret (ca. 1981). Indtil da forløb trafikken fra Tilst mod Brabrand…
Se mere

1982
True og omegns Rideklub

4. juli blev True og omegns Rideklub stiftet med 13 aktive og 9 passive medlemmer, som i 1983 steg til 21 aktive og 13 passive medlemmer Man lejede den øverste…
Se mere

1983
Sankt Hans

Foregik bag Karin og Stigs stald - True Byvej 15

1984
1988
Købmand Krogstrup lukker

William og Hilda Krogstrup drev købmandsforretning fra 1946 - 1988. Forretningen var i alle årene et naturligt samlingssted for beboerne i True. De sidste år droslede de dog ned på…
Se mere

1990
“Bilkasangen”

Bilkasangen, som egentlig hedder "Bilkatid", er kendt af de fleste, som har gået på SFO True Frit: Bilkatid * Jeg har været i butikker hvor kunderne de kigger på hylder…
Se mere

1991
Lokalplan nr. 379 – industriområdet nord for True
Lokalplan nr. 379 – industriområdet nord for True

True Beboerforening blev i 1991 involveret i forberedelsen af lokalplanen for området, der senere er kom til at hedde Anelystparken. Denne lokalplan havde særdeles stor interesse for True, idet det…
Se mere

1993
Den Danske Forening – ikke velkommen i True
Den Danske Forening – ikke velkommen i True

Århus Kommune gav DDF (Den Danske Forening) lov til at holde medlemsmøder i Gymnastiksalen 14/9-93 og 16/11-93. Der havde tidligere været meget blæst om foreningens møder, og således skulle der…
Se mere

1994
True Skov

I 1994 blev de første træer stukket i jorden ved Skjoldhøjskolen, hvilket var begyndelsen på True Skov. Aarhus Kommune fostrede ideen til "Aarhus omkranset af skov" allerede i 1988, henholdsvis…
Se mere

1995
Afspærring af Opkærsvej

Aarhus Kommune lavede i 1995 en forsøgsvis afspærring af  Opkærsvej ca. 500 m fra byskiltet ind til True, i forbindelse med åbningen af den nye vej igennem Anelystparken. Efterfølgende bestemte…
Se mere

“Petanque-sagen”

I 1994 kom det store gennembrud i Danmark for den sydlandske sport Petanque, og enhver lille flække skulle have sin egen petanquebane. Og således også True. I 1995 ansøgte True…
Se mere

Sommerfesten 1995

True Beboerforenings Sommerfest den 5. august 1995 var helt i en klasse for sig selv. Festen kan bedst beskrives ved at citere avisens omtale i ugen derefter: "Stemningen var i…
Se mere

Lokalplan nr. 488 – Landsbyen True
Lokalplan nr. 488 – Landsbyen True

I oktober 1995 udgav Århus Kommune Lokalplan nr. 488 - Landsbyen True. Repræsentanter fra True deltog i årene 92-94 i det forberedende arbejde og var således med til at sætte…
Se mere

1997
Nedlæggelse af True- og Omegns Rideklub

Den 16. marts 1997 afholdt True- og Omegns Rideklub generalforsamling, og fremmødt var kun de 3 bestyrelsesmedlemmer. I indkaldelsen til generalforsamlingen var det gjort klart, at det gjaldt klubbens fremtid,…
Se mere

2002
Sankt Hans

Spisning foregik i Karin og Bents hus/have og derefter bål på sportspladsen

Udflugt til Mols Bjerge

Ideen med en bustur for beboerne i True opstod på et bestyrelsesmøde den 26. juni 2002. Turen, der blev afviklet den 15. september 2002 kl. 10.30-16.00, var gratis for medlemmer…
Se mere

Masonitpladerne
Masonitpladerne

På et bestyrelsesmøde i foreningen den 2. oktober 2002 kom der et forslag om at lave 12 masonitplader, som kunne bruges til at annoncere foreningens arrangementer, ved at påklistre plakater…
Se mere

2003
Fastelavn

Mange fantasifulde udklædninger

True Tingsted – indvielse

1. maj 2003 overtog True Beboerforening "True Tingsted" officielt. Stenen, der er lavet af Hans Hansen, Tingvad, blev afsløret. Den kostede 1.000 kr. og blev hentet hos ham den 1.…
Se mere

Gokart banen
Gokart banen

Lige efter år 2000 blev Beboerforeningen præsenteret for et ønske fra en privat investor, om at anlægge en Gokart bane mellem Yderup og True. Banen skulle være beregnet til støjsvage…
Se mere

Dyrskue – markedsdag

Mange var mødt op til dejlig festdag

2004
Truegården ombygges til kontorer

Aarhus Kommune giver tilladelse til at Truegården må ombygges og indrettes til kontorer. Fra True bliver der gjort opmærksom på mulige trafikgener.

True Beboerforening – 30 år

Jubilæumsfesten blev holdt på Tingstedet 28. maj

Bagagerumsmarked og dyrskue

Til dyrskuet var der desværre kun tilmeldt 2 kaniner.... Men folk og kram var der masser af

2005
Fastelavnsfest
Fastelavnsfest

Mange fantastiske udklædninger

Påskeliljer

Aarhus Kommune donerede forårsløg til True, som blev sat ved Trueholmvej

2006
Svæveflyvepladsen – første spadestik

True Beboerforening deltog i arrangementet og havde som gave til Svæveflyveklubben medbragt "En  flyver" - altså snaps og gul sodavand

Indvielse af Frysehuset

For at fejre afslutningen af den omfattende renovering af Frysehuset i True, blev der afholdt en indvielsesfest på Tingstedet (ved Frysehuset) på Espenhøjvej den 10. juni 2006. Der var blevet…
Se mere

Sankt Hans

Som sædvanlig en super tilslutning - Jørgen Kjaer holdt båltale

Skovtur med Jan Kjærgaard

24. september viste Naturvejleder Jan Kjærgaard rundt i True Skov Rigtig god tilslutning

Efterårsfest

Festen havde en fantastisk tilslutning og folk var latterligt glade - under ledelse af en latter-coach

2007
2008
Affaldsindsamling

Den første fælles affaldsindsamling i True blev afholdt den 12. april 2008 kl. 11.00 på True Tingsted, Espenhøjvej. Formålet var at forskønne True ved at samle affald langs vejene i…
Se mere

True All Stars

Til Truefesten den 31. oktober 2008 var lokale musikere gået sammen og optrådte som "True All Stars"

2009
Forslag om nedlæggelse af Petanquebanen

På Generalforsamling den 11. marts 2009 foreslog bestyrelsen nedlæggelse af Petanquebanen på Espenhøjvej, med den begrundelse at den blev brugt meget lidt, eller slet ikke, og at den krævede meget…
Se mere

Kampesten

Den 11. marts 2009 havde Aarhus Kommune fået placeret 5 store kampesten i T-krydset Anelystvej/Trueholmvej, vel for at skåne rabatten ved de svingende store lastvogne. Den 13. marts skrev True…
Se mere

True Walk
True Walk

Søndag den 17. maj 2009 indbød sognepræst Ruth Wegeberg til "True Walk", som gik ud på, at hun selv og beboerne gik i samlet flok fra True til gudstjeneste i…
Se mere

“Pas på mig” skiltet
“Pas på mig” skiltet

Efter Generalforsamlingen i 2009 arbejdede bestyrelsen for at bedre forholdene for de bløde trafikanter på True-Holmstrupgårdvej. Da der ikke var udsigt til nogen form for hjælp fra kommunal side blev…
Se mere

2010
Ændringer af betydning for True

i 2009 fik vejbanerne i True et helt nyt slidlag, men ikke alle steder var man lige heldige, og der var en del tilretninger efterfølgende, eftersom vandet løb uden om…
Se mere

2011
True Spøgelset
True Spøgelset

I Trueposten 2011 kan man læse den uhyggelige historie om den skindøde lærer, som siges at bo i kælderen/fyrrummet på True Fritidshjem. Historien skulle bunde i en fortælling fra Lokalhistorisk…
Se mere

Bålhytten
Bålhytten

Spejderne DDS Skjoldhøj Gruppe orienterede i maj måned 2010 True Beboerforening om, at de havde søgt Aarhus Kommune om tilladelse til opførelse af en Bålhytte på sportspladsen tæt på det…
Se mere

Børge Flyvholm
Børge Flyvholm

Børge Flyvholm Hansen, forfatteren til bogen "True - en landsbys historie", afgik ved døden den 16. maj 2011. kun 68 år gammel. I True Beboerforenings barndom var han medlem af…
Se mere

Forårsblomstrende løg
Forårsblomstrende løg

Den 27. september 2011 fik Beboerforeningen, efter forudgående ansøgning hos Aarhus Kommune, leveret 3.000 forårsløg af arten Narcissus Ice Follies (Påskeliljer - gult med hvidt). De skulle dels erstatte de…
Se mere

Ultra lette fly

Den 18. november 2011 fik True Beboerforening en henvendelse fra Aarhus Svæveflyveklub, der sammen med Østjysk Ultra Let Klub, ønskede at få en dispensation af Aarhus Kommune fra lokalplan 484,…
Se mere

2012
2013
Vedtægtsændring

I 2013 blev det nødvendigt med en vedtægtsændring i True Beboerforening, efter at det på den ordinære generalforsamling ikke var muligt at vælge en ny formand. Der blev derfor indkaldt…
Se mere

Sti bommen
Sti bommen

I februar måned 2013 blev stibommen på Opkærsvej flyttet helt ud for enden af vejen. Det forhindrede dog ikke kreative billister i flere gange at trække eller skubbe bommen åben…
Se mere

Helikoptere i True

I 2013 blev True Beboerforening af Aarhus Svæveflyveklub orienteret om at Region Midtjylland i en periode på 3 måneder ønskede af anvende True Svæveflyvebane til indflyvning af akutte patienter til…
Se mere

2014
SFO True Frit
SFO True Frit

I 2014 blev SFO True Frit officielt nedlagt og børnene på True Frit skulle herefter gå i SFO på Skjoldhøjskolen. Hovedbygningen på True Byvej 8 og Gymnastiksalen True Byvej 21…
Se mere

40 Års Jubilæum

Søndag den 7. september 2014 blev True Beboerforenings 40 års jubilæum fejret. Dagen startede med en "Tour de True" hvor beboerne skulle bevæge sig rundt til forskellige poster i True,…
Se mere

2015
Friskole i True

På et bestyrelsesmøde den 3. februar 2015 blev True Beboerforening orienteret om, at der var et initiativ i gang med at købe skolebygningen og gymnastiksalen af Aarhus Kommune med henblik…
Se mere