Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2016

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 9. marts 2016

1)      Velkomst ved formand Niels Jørgen Andersen.
2)      Valg af referent: Rikke Grydholt.
3)      Valg af dirigent: Bent Danielsen. Bent startede med at konstatere at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
4)      Valg af stemmetællere: Sharon Wilkins og Rikke Møller.
5)      Niels Jørgen Andersen berettede fra året der gik i beboerforeningen.
6)      Kasserer Beth Jane Boelskifte præsenterede foreningens regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
7)      Forslag fra bestyrelsen:

Etablering af sti ved busstoppestedet på Anelystvej. Niels Jørgen Andersen har været i kontakt med Aarhus kommune, der er positive, men ikke har økonomi til projektet. Etablering af sti i det nuværende trampespor, kan fra kommunens side ikke etableres uden også at etablere gelænder, da det ligger for tæt på skrænten. Niels Jørgen har desuden haft kontakt til Skov- og naturstyrelsen for at høre, om stien så kan etableres længere inde. Skov- og Naturstyrelsen er ikke umiddelbart positive, da det vil gå ud over bevoksningen. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af, om man fortsat skal arbejde videre for at få etableret en sti. Der er enstemmig positiv tilkendegivelse af, at der fortsat arbejdes med projektet. Bent Danielsen fortæller at stien er øverst på fællesrådets ønskeliste efter at arbejdet med Viborgvej er sat i gang. Der skal under alle omstændigheder laves større buslommer, så måske kan stien etableres i samme forbindelse?

Foreningens fremtid?: Ved sidste års generalforsamling var det svært at samle en ny bestyrelse. Bestyrelsen ønsker på den baggrund en diskussion af foreningens fremtid. Punktet flyttes til efter valget (Pkt. 10), hvis det stadig er aktuelt.

8)      Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag.

9)      Budget samt medlemskontingent: Niels Jørgen Andersen præsenterer foreningens budget. Der er afsat en større udgift til indkøb af borde og stole, samt til opfyldning/udskiftning af foreningens servicebeholdning.

Der er forslag om uændret kontingent.

Budget og kontingent godkendes uden bemærkninger.

10)   Valg af bestyrelse:

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Niels Jørgen Andersen, Sharon Wilkins samt Beth Jan Boelskifte. Kun Beth Jane genopstiller.
Suppleanter på valg: Lars Munthe, Ruth Wegeberg. Begge genopstiller.
Revisorer på valg: Karin Blæsild, Karin Fogh Nielsen. Begge genopstiller.
Uden kampvalg kan følgende nye bestyrelse mønstres:

Bestyrelsesmedlemmer:

Beth Jane Boelskifte (genvalg)
Iben Badsberg (nyvalg)
Helle Tang (nyvalg)
Rikke Møller
Rikke Grydholt

Suppleanter:
Lars Munthe (genvalg)
Ruth Wegeberg (genvalg)
Jesper Malling (nyvalg)

Revisorer:

Karin Blæsild (genvalg)
Karin Fogh Nielsen (genvalg)

Fra hele foreningen lyder stor tak til Sharon og Niels Jørgen for deres mangeårige indsats for True beboerforening.

På baggrund af valget udgår diskussionen om foreningens fremtid (se pkt. 7)

11)   Eventuelt.

– Diskussion om nyt fra True Frit. 2. budrunde førte ikke til salg. Jesper Malling oplyser at en 3. budrunde er på vej. Friskolen har opgivet.

– Ruth informerer om True Walk d. 29.5.

– Bent beretter fra Fællesrådet og opfordrer i øvrigt til, at man bruger Bydelshuset i Tilst. Der er både kulturtilbud og tilbud om fællesspisning. Man kan orientere sig om tilbuddene på Facebook-siderne: ”Bydelshuset Tilst” og ”Kulturforeningen for Tilst og omegn”.

Hello

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.