Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i True Beboerforening onsdag d. 6. marts 2019
i Fælleshuset, True Byvej 23

DAGSORDEN
1. VELKOMST
2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
3. VALG AF REFERENT: Helle Tang
4. VALG AF DIRIGENT: Bent Danielsen

Bordet rundt, deltagere:
Steen, True Byvej 14
Bente og Palle, Trueholmvej 12
Iben, True byvej 23
Beth Jane, Langhøvej 4
Birthe og Mogens, True byvej 13
Nanna, Opkærsvej 4
Charlotte og Niels, Opkærsvej 14
Bjarne, True byvej 12
Mette og Nick, True byvej 31
Camilla, True byvej 8 skolen + 21 gymnastiksal
Inge, Espenhøjvej 6
Helle, Langhøvej 3a
Jens Ivar, Opkærsvej 12
Karin og Kristian, True byvej 14
Louise og Thomas, True byvej 12
Lars, True Byvej 10
Marianne og Svend, Espenhøjvej 12
Karin og Niels Jørgen, True byvej 15
Lise og Morten, Espenhøjvej 10b
Bent, Trueholmvej 14a
Jesper, Opkærsvej 1

5. VALG AF STEMMETÆLLERE: Inge og Camilla

6. BERETNING OG BESTYRELSEN PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR
Stor tak for den super fine opbakning til alle arrangementer i foreningen.
Der er blevet afholdt Fastelavn, sommerfest og selv Sankt Hans, selvom der ikke måtte tændes bål.
Græsslåning på Tingstedet er opsagt, og det skal vi selv stå for nu. Jens og Pernille på Opkærsvej ligger havetraktor til, foreningen sørger for at græsset bliver klippet.
Bump på Opkærsvej – udfordring.
Opkærsvej 1, Grethes gård, byggeprojektet blev skudt til hjørne for ca. 1,5 år siden og det ligger stille, os bekendt. Der har var lidt uro omkring gården og politiet har patruljeret en del. Nu er der kommet nye beboere derinde og det lader til, at der er faldet ro på.
True skov for alle, et stort projekt med kommunen og mange frivillige organisationer. Der er udarbejdet et meget fint ide katalog. Alle er velkommen til at se trueskovforalle.dk eller True bys hjemmeside, der ligger et link dertil.
Tanken er at gøre skoven mere besøgsvenligst og skabe mere aktivitet.
Det er et fint og flot projekt, men pt ligger der ingen finansiering til projektet.
En invitation til generalforsamling af rytterne i True skov 20. marts. Det bliver lagt op på hjemmesiden.
Skovtur med Jan Kjærgaard, en fantastisk tur med rigtig god opbakning.
Fastelavnsfest med stor tilslutning og fint vejr.
I det kommende år, bliver der de samme aktiviteter som vanligt, der er fra foreningens side ikke lagt særlige arrangementer ind i kalenderen.
Bofællesskabet lufter tanken om en fredagsbar, hvor et evt. overskud skal bruges til noget til glæde for byen. Forslag til dato 12/4-19.
Den tidligere trafikgruppe har ikke fået arbejdet så meget, men der er forslag om, at sætte gang i dette igen.
Tilst fællesråd, Bent Danielsen træder ud og Jesper Malling har besluttet, at han ønsker at stille op til valg.
Tilst fælleråd ved Bent Danielsen: Bent ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Projekter der ønskes laves, bliver ikke til noget, og projekter der ikke ønskes, sker. Det er frustrerende og tingene sker alt for langsomt.
Trafik udfordringer der har været på agendaen:
Svingbane, fortov, busstoppested ved Anelystvej, cykelsti ved Tilst vestervej, udvidelse af Viborgvej, Lyskryds ved den gamle brugs i Tilst osv…
Der blev lavet en ny samarbejdsplan med kommunen sidste år, men tingene bliver ikke udført.
Der er generalforsamling d. 29. april i Havkær Centret kl 19 – Alle medlemmer af True beboerforening er velkommen, Så det vil være godt med opbakning fra True by, således at man kan stemme på Jesper Malling. Eller tror Bent, at det bliver en af suppleanter fra Skjoldhøj, der bliver valgt ind.

7. FORENINGENS REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Beth Jane præsenterer, da hun i praksis har været kasserer det seneste år (selvom Helle blev valgt som kasserer ved sidste års generalforsamling, dette vil blive ændret)
Salget er steget, det har var nogle gode arrangementer med flot salg og stor opbakning.
Udgifter til nye skilte og en stor grill – HUSK at grillen udlejes til True beboerforeningsmedlemmer.
Årsunderskud på 71 kr.
Dog kom der et par regninger for sent ind, så disse er ikke med i regnskabet. Og vil komme med i det kommende års regnskab.
Bent og Thomas har revideret årets regnskab – og har intet at bemærke.
Regnskabet er godkendt af medlemmerne ved generalforsamlingen.

8. FORSLAG FRA BESTYRELSEN:
Hjertestarter – projektet er sat på standby.
Vi har søgt Trygfonden om en hjertestarter og fået afslag.
Her og nu udgiften til en hjerterstarter ligger til ca. 15.000 kr. og derudover skal der uddannes folk til at bruge den. Samt det løbende vedliggehold, varmeskab + evt. brug af den.
Niels Becker giver gerne et tilskud til den, hvis der arbejdes på den igen.
Foreningen vil i stedet gerne forsøge at arrangeres et førstehjælpskursus for alle foreningens medlemmer.
Vi vil undersøge om Truegård, måske har en hjertestarter?

Forslag: ”Fredagsbar” i bofællesskabet
Bofællesskabet vil gerne invitere hele byen til fredagsbar. Et evt. overskud skal bruges til et godt formål for byens borgere.

Kontingent – ens for alle voksne og pensionister, pr. mand kr. 100? Børn gratis.
Dette skal til afstemning blandt foreningens medlemmer.
Der blev stemt på generalforsamlingen og dette er vedtaget. Info kommer ud i True posten.

9. KOMMENDE AKTIVITETER:
Affaldsindsamling søndag d. 5/5-19 kl. 10-12
Sankt Hans søndag d. 23/6-19
True Sensommerfest lørdag d. 24/8-19
Fastelavn søndag d. 23/2-2020

10. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:
 Trafik i byen, f.eks. kun ærindekørsel, fuld stop v. Bavnehøjvej/ Opkærsvej – Niels Becker, ProAuto.
Niels fortæller om at trafikken er så vild ud af Opkærsvej, så han er bange for hvornår det koster en cyklist livet.
Ud af Opkærsvej foregår der lyssky aktivitet. Jesper Malling har set politiet kontakte nogen, så de er heldigvis på sagen.
Busbilerne skal stadig finde en alternativ rute, det giver ikke mening at de kører gennem True for at spare 10 sek.
Niels overvejer at gå til medierne omkring hvor vild trafikken er, her i byen.
Jens Iver ønsker et trafikråd og fortæller også at trafikken på Opkærsvej er farlig.
Måske vi skal se om vi kunne få en fotovogn ud – i morgen/eftermiddags myldretiden og ikke midt på dagen, som den har været.
Jesper Malling fortæller at han/vi har haft et rigtig godt samarbejde med politiet det seneste års tid.

Bestyrelsen spørger: Trafikråd – hvem har lyst til at arbejde for byen
Trafikråd nedsat, bestående af:
Thomas Milling
Niels Becker
Nanna Asmussen
Jens Iver Kjær
Jesper Malling

11. BUDGET SAMT MEDLEMSKONTINGENT FOR INDEVÆRENDE REGNSKABSÅR
Godkendt af medlemmerne ved generalforsamlingen.

12. VALG AF: BESTYRELSESMEDLEMMER
Formand Jesper Malling– genopstiller – genvalgt
Næstformand Iben Badsberg – ikke på valg
Beth Jane Boelskifte – genopstiller – Beth Jane træder ud af bestyrelsen.
Charlotte Becker, Opkærsvej 14 – opstiller – valgt ind
Jens Amstrup-Bønløkke – ikke på valg
Jesper Kristensen – ikke på valg
SUPPLEANTER
Jens-Ivar Kjær – genopstiller – valgt
Lars Munthe – genopstiller- valgt
KASSERER
Helle Tang – ikke på valg
REVISORER
Bent Danielsen – valgt
Thomas Milling – valgt
Bestyrelsen siger TAK til Beth Jane for din indsats i beboerforeningen.
Og byder samtidig Charlotte Becker velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

13. EVENTUELT
Proauto og byggeplaner – Niels Becker flytter Proauto til Søften 1/5-19
Han har planer om at lave 4 boliger i bygningerne i stedet, med tanken om et bofællesskab bag.
Tanken er at lave ting til glæde for byen, måske lave en rundspørge om hvad der kunne være fedt for børn og voksne at have. Niels og Charlotte bliver i byen – og ønsker at socialisere sig i byen.
De mangler en landzonetilladelse og nabohøring for at komme i gang med deres byggeplaner.
Tanken er at boligerne skal have status af ejerboligere.
Niels sender oplysningerne om projektet til Palle, som lægger der på hjemmesiden.
Palle fortæller, at han ikke har lavet de store ændringer på hjemmesiden det seneste års tid.
Palle efterlyser gamle billeder af husene og livet i True og omegn, gamle billeder fra arrangementer osv. Se evt. True by hjemmesiden www.true-beboerforening.dk og se hvor der mangler billeder
Trueposten blev sendt rundt, i forhold til opdatering af telefon listen.
Camilla, fra skolen, efterlyser billeder af skolen fra ”gamle dage”, de ønsker at føre skolen tilbage til hvordan den så ud i gamle dage. Lige pt er det lidt på lav blus, men de er i gang med alt vvs, el, isolering osv. Gulvet var f.eks. fra 1952, da der lå gamle aviser under gulvet.
Det er planen er alle inviteres til åbent hus når de er færdige.
Hvis nogen er nysgerrige for at se hvordan de bygger om, så er vi velkommen til at besøge dem.
Gymnastik salen: foreningen har været i dialog men skolens beboere, om at leje sig ind i gymnastiksalen. De har forsøgt at leje det ud til fitness, men pga. parkering var det noget besværligt. Beboerne vil gerne finde en løsning til hvordan det kan komme alle beboere i True til gavn og hvordan den kan anvendes til glæde for alle.
Hvis nogen kender til en gammel plint og hest og andre gymnastik redskaber, hører de gerne om det.
Forslag til fælles aktiviteter i gymnastiksalen kunne være: fodbold, bordtennis osv.
ENDNU EN GANG EN STOR TAK TIL BOFÆLLESSKABET, FOR UDLÅN AF FÆLLESHUSET.
Facebook: Trueby, Hjemmeside: www.true-beboerforening.dk Email: post@true-beboerforening.dk

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.