Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2012

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 14. marts 2012

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Sharon Wilkins blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Henrik Nordentoft blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Hans Peter Holmgaard og Karin Nielsen blev valgt.

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år:

Efter generalforsamlingen den 15. marts 2011 havde vi et hængeparti omkring farvevalget vedrørende den nyopførte bålhytte på Sportspladsen. Jeg skrev straks til juniorlederen for DDS spejderne i True, Anni Røgilds, for at underrette spejderne om nabo Palle Rix’s bekymring for at bålhytten skulle blive malet i samme lidt hidsige blå farve som spejderhytten.

Den 16. marts svarede Anni Røgilds:

Hej Bent
Der er umiddelbart ingen planer om at bålhytten skal males, vores forestilling er, at den skal have den farve som træ nu engang har – det er dog muligt den skal have noget træbeskyttelse på sigt, men det burde ikke ændre farven væsentlig.

Så vi har bestemt ingen planer om at den skal males blå… og jeg er for øvrigt helt enig i at hyttens farve ikke er særlig køn 🙂

Jeg håber at dette stemmer overens med jeres ønsker, ellers vil vi meget gerne snakke med jer om en anden løsning, da vi er meget interesseret i fortsat at have et godt forhold til vores naboer.

Med venlig hilsen
Anni

Svaret var i overensstemmelse med den gældende lokalplan og Beboerforeningens ønsker, og svaret blev videregivet til Palle Rix.

Samtidig den 16. marts 2011 skrev jeg en anmodning til Skov- og Naturstyrelsen, Carl Jensen, om eventuelt at få lidt barkflis til at supplere med rundt om Frysehuset. Det seneste læs flis Beboerforeningen købte i 2010 rakte ikke til at dække hele vejen rundt om huset. Desværre svarede Carl Jensen at Skov- og Naturstyrelsen netop var blevet færdige med at lave flis i True Skov, men at det eventuelt kunne komme på tale næste år.

Så den 17. februar 2012 skrev jeg igen til Carl Jensen og anmodede om lidt barkflis. Han svarede den 21. februar at ”han ville se hvad han kunne gøre – der var vist flisning i gang”. Senere samme dag sendte Carl Jensen så denne besked: ”Flishuggeren har desværre forladt True Skov i fredags så det er ikke muligt i denne omgang. Vi prøver at huske det næste gang. vh Carl.”
I det forløbne år har vi afholdt fem bestyrelsesmøder, og på det første efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Rikke Dalentoft som næstformand.

Det blev desuden besluttet, at Affaldsindsamlingsdagen fremover skal være et af Beboerforeningens faste årlige arrangementer, eftersom den hver gang har betydet, at en stor mængde affald bliver fjernet fra True by, og samtidig er indsamlingen en hyggelig og social begivenhed.

Det gik også op for bestyrelsen af Påsken flytter sig ganske meget i kalenderen fra år til år, og derfor blev det besluttet, at ændre på vedtagelsen om, hvornår grenaffald må lægges på boldbanen til Sankt Hans bålet. Bestyrelsen besluttede sig for følgende formulering:

“Grene må lægges på sportspladsen i perioden fra 15. marts indtil en uge før Sankt Hans!”

Den 28. maj 2014 har True Beboerforening 40 års jubilæum. I den anledning har vi vendt vores muligheder for at bringe bogen ”True – en landsbys historie” af Børge Flyvholm up to date. Børge Flyvholm afgik jo desværre ved døden 68 år gammel den 16. maj 2011, men forinden havde han givet tilsagn til os om, at vi frit kunne genoptrykke bogen. Gamle filmklip fra Jørgen Kjær er desuden blevet overspillet, så der eventuelt kan stykkes en lille film sammen til Jubilæet.

På de efterfølgende bestyrelsesmøder har emnet omkring det kommende jubilæum hver gang været på dagsordenen, og det er endt ud i, at Beboerforeningen satser på at lave et decideret jubilæumsskrift krydret med historier fra beboerne selv. Derfor vil der i den kommende Truepost 2012 blive indlagt et inspirerende spørgeskema med en opfordring til den enkelte beboer i True til at fortælle det, man kan bidrage med. Det er planen, at dette skal gentages i 2013-udgaven af Trueposten.

Samtidig har vi besluttet at få lavet et genoptryk af bogen ”True – en landsbys historie” som den er i dag, i et oplag på 50 stykker til en samlet pris af 2.628,00 kr. eksklusive moms (3.285,00 kr. inklusive moms) + fragt i henhold til et indhentet tilbud (52,56 kr. pr. stk. eksklusive moms (65,70 kr. inklusive moms)) hos Scandinavian Book.dk A/S. Bøgerne kan så købes af interesserede hos True Beboerforening for en pris på 100,00 kr. pr. stk.

Den 13. april 2011 modtog Beboerforeningen henvendelse fra Aarhus Kommune via Fællesrådet i Tilst, True og Skjoldhøj om muligheden for at søge om forårsblomstrende løg. En ansøgning blev sendt af sted den 14. april.

Den 14. juni fik vi så besked fra Kommunen om, at vi havde fået bevilget blomsterløg, og at de ville blive leveret i uge 39 eller 40.

Den 27. september fik vi så leveret 3.000 blomsterløg af arten Narcissus Ice Follies, på dansk: påskeliljer/gul med hvidt, og vi udsendte den 28. september et elektronisk nyhedsbrev, hvor vi opfordrede beboerne til at deltage i nedlæggelsen af løgene søndag den 2. oktober. Løgene blev sat på henholdsvis Trueholmvej og Opkærsvej, og vi kan allerede så småt spore resultatet. Tak til de der lagde tid og arbejdskraft til.

På Fællesrådets bestyrelsesmøde den 9. maj fik jeg (red. formanden) udleveret Aarhus Kommunes nye oversigt over de eksisterende stier i vores område, med en opfordring fra kommunen til at melde ind, hvis der var oplagte steder med manglende stiforbindelse.

Vi fik grønt lys af Fællesrådet til at skrive til kommunen senest den 15. maj omkring vores ønske om, at den eksisterende sti i True (fra Fritidshjemmet til sportspladsen) bliver forlænget helt hen til Anelystvej og videre hen til Anelystparken.

Den 12. maj skrev vi således til Aarhus Kommune:

Til Århus Kommune, Natur og Miljø
Att.: Susanne Dyrlund Nielsen

Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, samt True Beboerforening har følgende kommentar til den igangværende friluftsplan for lokalområdet:

Gennem True by er der en eksisterende gangsti fra SFO True Frit, True Byvej 8 til sportspladsen på Trueholmvej 10. I forbindelse med anlæggelse af erhvervsområdet i Anelystparken var der i lokalplan nr. 379 indtegnet en stiforbindelse fra True til Anelystparken.

Stien blev imidlertid aldrig etableret og Fællesrådet og True Beboerforening har siden adskillige gange overfor kommunen påpeget, at der mangler en naturlig sammenhængende forbindelsessti fra Trueholmvej 10 mod øst til enden af Trueholmvej og videre mod nord langs med Anelystvej frem mod Bilka området.

Anelystvej er stærkt trafikeret og farlig for de bløde trafikanter og mængden af trafik på Anelystvej er steget stærkt i takt med udbygningen af erhvervsområdet i Anelystparken.

En sådan stiforbindelse vil være til stor gavn for beboerne i True samt hele Helenelyst området, der ofte benytter True som genvej til Bilka området. På Anelystvej er der ingen gadebelysning, som også savnes på flere af de allerede etablerede stier langs Viborgvej og på Edwin Rahrs Vej.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesmedlem i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj
Formand for True Beboerforening
Bent Danielsen

Beboerforeningen eller Fællesrådet har ikke fået nogen tilbagemelding på henvendelsen, men kommunen er i hvert fald gjort opmærksom på problemet.

Til gengæld har jeg været skyld i, at der er kommet en grussti tværs gennem Byparken i Tilst, hvor Fællesrådet også, på min opfordring, havde ansøgt herom.

Den 21. maj følte jeg mig nødsaget til at skrive til Skjoldhøjparkens Grundejerforening, da det så ud til at græsslåningen på Tingstedet var gået lidt i stå:

Til Skjoldhøj Grundejerforenings gartner!

True Beboerforening betaler Skjoldhøj Grundejerforening for ugentligt at slå græsset på True Tingsted, Espenhøjvej.

Lørdag aften den 21. maj var jeg lige forbi True Tingsted, hvor det så ud som om, der ikke har været slået græs i længere tid.

Er der noget galt siden græsset ikke bliver slået jævnligt på Tingstedet?

Med venlig hilsen
Formand for True Beboerforening
Bent Danielsen

Svaret kom den 23. maj lydende:

Vedr: Græsklipning!

Vi SGF’s gartner team beklager den ulempe, det må have forårsaget, at græsklipning ikke er foretaget tilfredsstillende op til Storebededagsferien. Vi vil naturligvis bestræbe os på, at overholde aftalt interval. I skrivende stund, er græsklipning af området igangsat.

Mvh: Bjarne Larsen/ Bent Schmit, Gartner SGF.

Der ser ikke ud til at have været problemer med græsslåningen på Tingstedet siden.

I det elektroniske nyhedsbrev af 16. juni fra foreningen gjorde jeg opmærksom på, at jeg havde bemærket, at der var usædvanligt mange råger i True By, og opfordrede modtagerne til at komme med deres bemærkninger hertil.

Beboerforeningen fik blandt andet følgende kvalificerede indlæg fra Beth Jane Boelskifte, True Byvej 29:

”Hej Alle
Vi HAR bemærket, at der er kommet råger til byen, de har nemlig slået sig ned i et af vores store træer på fåremarken.

Vi har indledt en bekæmpelse, i første omgang satte vi et billede op af Birthe Røhn, men det havde tilsyneladende ingen virkning.

Vi har efterfølgende taget det virkelig tunge skyts frem, idet vi har opsat et 2 x 3 meter billede at Pia Kjærsgaard, og vi har da også iagttaget, at de kredser en ekstra gang inden, de dog alligevel slår sig ned i trætoppen.

Nu ved vi virkelig ikke hvad vi skal gøre – vi har ikke fantasi til at forestille os noget værre end Pia Kjærsgaard, og det skulle da kunne skræmme alle udefrakommende væk – er der nogen der kan hjælpe?”

På bestyrelsesmødet den 23. august blev vi enige om at skrive til kommunen om rågeproblemet og den 25. august sendte jeg denne e-mail til Natur og Miljø:

Til Aarhus Kommune, Natur og Miljø
True Beboerforening skal herved på vegne af beboerne i True By, 8381 Tilst, gøre Aarhus kommune opmærksom på, at et stigende antal råger i større flokke har hjemsøgt True By i foråret og sommeren 2011.
Råger i fåtal har tidligere kun været synlige på træk over True, men i 2011 har store flokke af råger ofte slået sig ned i de større træer i True By, til stor gene for beboerne. Rågerne larmer og sviner meget.
Det er vores indtryk, at rågerne endnu ikke har etableret egentlige reder i True, men vi frygter selvfølgelig, at dette med tiden vil ske, hvis ikke der foretages en regulering af bestanden.
Vi vil derfor anmode kommunen om, at være opmærksom på problemet i området i og omkring True By.

Med venlig hilsen
Formand for True Beboerforening
Bent Danielsen

Den 28. september henvendte Beboerforeningen sig til Midttrafik, Jørgen Ruskjær, eftersom der atter var busser fra Århus Sporveje, som kørte tomkørsel gennem True. I perioden frem til den 23. november havde jeg (red. formanden) så flere e-mail udvekslinger med lederen af Stationen på Munkevejen, Shahram Rezagi, som lovede at få styr på situationen.

Tomkørslerne gennem True ser foreløbig ud til at være ophørt, men hvis nogen observerer busser, der kører tomkørsel gennem byen, skal man forsøge at aflæse det trecifrede nummer bag på bussen og give Beboerforeningen besked, så vil vi igen kontakte Busselskabet.

I forbindelse med Brabrand Kulturuge var der den 25. september kl. 14.30 – 16.00 byvandring i True arrangeret af Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv. Vandringen havde pæn tilslutning og var ifølge de deltagende meget interessant.

Den 18. november fik jeg en henvendelse fra formanden for Svæveflyveklubben, Michael Rasmussen, som inviterede mig til en kop kaffe i klubhuset på Baunehøjvej den 21. november for at delagtiggøre mig i nogle fremtidsplaner for Svæveflyvebanen.

Til stede i klubhuset var blandt andre kasserer Henrik Rønbjerg Nielsen fra Østjysk Ultra Let klub. Jeg blev orienteret om at Østjysk UL klub havde til hensigt at ansøge Århus Kommune om tilladelse til i en forsøgsperiode at flyve med UL-fly på True Svæveflyveplads (UL fly = små ultralette motordrevne fly). En tilladelse hertil kræver en dispensation fra eller ændring af lokalplan 484 for området.

Det var deres tanke på sigt at opnå en permanent tilladelse til flyvning med UL-fly, og på længere sigt også at søge tilladelse til optræk af svævefly ved hjælp af UL-fly.

Det blev oplyst, at der den 10. november 2011 havde været afholdt en UL demonstrationsflyvning på True Svæveflyveplads med deltagelse af Rådmand Laura Hay, Nina Ullvit, Teknik og Miljø (Aarhus kommune), Per Dahl, Sport og Fritid (Aarhus kommune), Søren Pedersen, formand miljøudvalg (Kongelig dansk Aeroklub), Michael Rasmussen, formand Århus Svæveflyveklub, Thorkild Frederiksen, formand Østjysk UL klub og Henrik Rønbjerg Nielsen, kasserer i Østjysk UL klub.

Svæveflyveklubben ville som næste skridt udmelde en dato eller to for fremvisning for beboerne i True af de omtalte UL fly og demonstrere flyvning med disse på Svæveflyvebanen.

Jeg (Red. formanden) fik udleveret en del materiale, og det blev i sin helhed lagt ud til beboerne til orientering via et elektronisk nyhedsbrev, som oplyste beboerne om at Svæveflyveklubben og Østjysk UL klub ville afholde en præsentation af projektet og en demonstrationsflyvning af de omtalte UL fly på Svæveflyvebanen ved klubhuset lørdag den 3. december kl. 13.00. Carl Jensen, Skov- og Naturstyrelsen fik også tilsendt en kopi af nyhedsbrevet.

Da vejret var så dårligt den 3. december, at en demonstrationsflyvning ikke kunne gennemføres og da kun 5 beboere fra True var mødt frem i Klubhuset, blev Beboerforeningen enige med Svæveflyveklubben og Østjysk UL klub om at lave endnu et orienteringsmøde og en demonstrationsflyvning lørdag den 10. december kl. 13.00 i klubhuset, Baunehøjvej 11. Denne gang blev der udarbejdet en husstandsomdelt indkaldelse i papirform og med tilmelding.

Mødet blev afholdt med deltagelse af ca. 20 beboere fra True. UL klubben præsenterede et UL fly og beboerne fik lov til ved selvsyn (og lytten) at danne sig et indtryk af, hvad det er for nogle fly, klubben ønsker at bruge på arealet, og hvor meget de støjer.

Bagefter var der lejlighed til i klubhuset at stille spørgsmål til hele projektet, og en del bekymring gik på, hvorvidt vi er ude på en glidebane, hvor det næste skridt kunne blive, at der ville blive søgt tilladelse til at flyve med rigtige fly på Svæveflyvebanen.

Henrik Rønbjerg Nielsen fra UL klubben forsvor at dette var tilfældet, og at der udelukkende kunne blive tale om de såkaldte 09 fly (ultralette støjsvage og miljøvenlige fly til privat brug).

Næste skridt ville blive, at UL klubben ville sende en ansøgning til kommunen om at få lov til at dispensere fra den bestående lokalplans bestemmelse med hensyn til at flyvning med motor på Svæveflyvebanen ikke er tilladt. Beboerforeningen afventede herefter at sagen ville komme i høring enten via Fællesrådet eller direkte hos True Beboerforening, samt hos de berørte naboer til Svæveflyvebanen.

Lørdag den 4. februar indfandt kassereren i UL klubben, Henrik Rønbjerg Nielsen, sig så hos mig (red. formanden) privat og afleverede en kopi af en e-mail fra Aarhus kommune til UL klubben.

Det var et svar på UL klubbens forespørgsel om muligheden for at opnå en midlertidig tilladelse til UL flyvning på Svæveflyvebanen.

Svaret var, at det ikke kunne lade sig gøre i henhold til lokalplanens indhold/formulering, da det strider imod principperne i lokalplanen med hensyn til at undgå flyvning med motorfly på Svæveflyvebanen.

I stedet henviste Aarhus Kommune UL klubben til at ansøge om at få ændret lokalplanen, og det ville UL klubben så gøre.

I Beboerforeningen besluttede vi os for allerede på dette tidspunkt overfor Aarhus Kommune at udmelde beboernes holdning til en sådan kommende ansøgning om ændring af lokalplan 484. Derfor udarbejdede jeg (red. formanden) et forslag til en udmelding, som efter høring blandt bestyrelsen blev sendt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Svæveflyveklubben, Michael Rasmussen samt UL klubben, Henrik Rønbjerg Nielsen den 7. februar 2012. Ordlyden var:

Til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Att.: Nina Ullvit

Østjysk UL Flyveklub ved kasserer Henrik Rønbjerg Nielsen, har den 4. februar 2012 orienteret True Beboerforening om, af UL Flyveklubben har ansøgt Aarhus Kommune om en midlertidig tilladelse til flyvning med motordrevne UL fly på True Svæveflyvebane.

Kommunen har den 23. januar 2012 med henvisning til Lokalplan 484 afslået at give en midlertidig tilladelse, og har henvist UL Klubben til at søge om at få ændret lokalplanen.

I den forbindelse vil True Beboerforening gerne allerede nu tilkendegive følgende, såfremt en ansøgning om ændring af lokalplanen kommer i spil:

True Beboerforening er principielt af den opfattelse, at den gældende lokalplan 484 som udgangspunkt skal overholdes, og kun kan ændres, såfremt der er et udbredt ønske og enighed herom, fra både beboerne i området, Aarhus Kommune samt eventuelle eksterne interessenter.

Nogle af beboerne i True By har for nuværende givet udtryk for, at de direkte er imod flyvning på Svæveflyvebanen med motordrevne fly. Det er især de beboere, der er direkte naboer til Svæveflyvebanen. De frygter, at deres ejendomme vil tabe i værdi ved at blive naboer til en motorflyveplads.

Bestyrelsen i True Beboerforening lægger vægt på, at den gældende lokalplan 484, under punktet “Placering” tydeligvis giver udtryk for, at selve placeringen i sin tid af Svæveflyvebanen i True har været en umådelig svær proces at gennemføre. Det har kun kunnet lade sig gøre ved præcisering af, at en udvidelse til motorflyvning vil være udelukket, på grund af naboprotester og beliggenheden mellem motorvejen og landsbyen.

Det er stadig den samme frygt for en udvidelse til egentlig motorflyvning, som nogle af beboerne i True har i den nuværende situation. De finder det ikke rimeligt, at skulle acceptere motorflyvning, blot fordi de tidligere har været yderst tolerante og har accepteret, at blive naboer til en Svæveflyvebane, hvor det udtrykkeligt er lovet, at motorflyvning aldrig vil forekomme.

Beboerne i True By har som sådan intet udestående med Århus Svæveflyveklub eller Østjysk UL klub men flere finder, at sidstnævntes ønske om anvendelse af True Svæveflyvebane til motorflyveplads ikke er foreneligt med Lokalplanen, beboernes ønske eller i øvrigt er en hensigtsmæssig placering. Østjysk UL Klub har været yderst åbne omkring projektet og grundigt orienteret beboerne i True By. Der har endda været gennemført demonstrationsflyvninger med UL fly på Svæveflyvebanen, hvilket har givet beboerne et godt indblik i hvad UL flyvning omfatter.

True Beboerforening vil med denne orientering blot give udtryk for nogle af de synspunkter, der kan forventes, at ville indgå i et eventuelt kommende høringssvar fra beboerne i True By, såfremt en ansøgning om fornyet behandling af Lokalplan 484 sættes i værk.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for True Beboerforening
Formand
Bent Danielsen

Den 21. februar modtog Beboerforeningen så svar fra Aarhus Kommune, Nina Ullvit, Teknik og Miljø:

Kvittering for modtagelse af bemærkning til planlægning for UL landingsbane.
Østjysk UL klub har indgivet officiel anmodning om ændret planlægning, og Aarhus Kommune er ved at behandle anmodningen.
Vi takker for, at I gør opmærksom på udfordringerne ved en ændret anvendelse af arealerne allerede på nuværende tidspunkt, og jeres henvendelse vil indgå ved behandlingen af anmodningen om muliggørelse af flyvning med UL fly på True Svæveflyveplads.

Med venlig hilsen
Nina Ullvit

Og her står så foreløbig sagen angående UL klubben og dennes ønske om at anvende Svæveflyvebanen til flyvning med motordrevne UL fly.

Den 17. januar 2012 mødte jeg (Red. formanden) på min cykel en polsk indregistreret bil som med stor fart kørte fra Opkærsvej og ud i Grydhøjparken. Det kunne lade sig gøre, fordi bommen på stedet var forceret åben, altså drejet om sig selv nede i jorden.

Jeg skrev herefter straks til Aarhus Kommune, Trafik og Veje. De lovede hurtigt at se på sagen, og inden en uge var bommen reetableret og endda endnu én opsat lidt fra den oprindelige bom. Jeg gjorde også opmærksom på, at der godt kunne bruges et par ekstra store sten til at lukke den selvbestaltede omfartsvej, der benyttes af bilister uden om bommen. Da der stadig ses at være bilister der kører på Opkærsvej uden om bommen skrev jeg den 6. marts igen til Trafik og Veje for at gøre opmærksom på de manglende kampesten for at lukke for den selvbestaltede omkørsel.

• I 2011/2012 har Beboerforeningen desuden foretaget sig følgende:

1. Udsendt Trueposten 2011

2. Opkrævet kontingent ved personlig kontaktrunde

3. Afholdt affaldsindsamlingsdag

4. Afholdt Sankt Hans fest

5. Afholdt cykeltur Engsøen og Brabrandsøen rundt

6. Afholdt Truefest med live orkester

7. Afholdt fastelavnsfest

8. Løbende udlejet borde, stole og service

9. Købt 8 stk. nye klapbord til udlejning

10. Købt 28 nye farvede LED pærer (0,6 W) til vores lyskæde

11. Løbende udsendt nyhedsmails og holdt hjemmesiden opdateret (opslagstavlen er midlertidig lukket ned på grund af massiv spam).

12. Deltaget ved formanden i Fællesrådets bestyrelsesmøder og Ravnerok arrangement 2011.

• I 2012/2013 har Beboerforeningen følgende planer ud over Sankt Hans festen, Truefesten og Fastelavnsfesten:

1. Udsendelse af Trueposten 2012 umiddelbart efter generalforsamlingen

2. Afholdelse af affaldsindsamlingsdag den 14. april

3. Køb af supplerende stole til udlejning

4. Genoptrykning af bogen ”True – en landsbys historie”

5. Indsamling af historier fra beboerne i True

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt med et overskud på 4.915,45 kr.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Budgettet blev godkendt og uændret medlemskontingent vedtaget, 100,00 kr. pr. voksen i husstanden (50,00 kr. for pensionister).

ad 10. Valg af:

– 1 kasserer
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Som kasserer blev valgt Rikke Grydholt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Niels Jørgen Andersen, True Byvej 15 og Sharon Wilkins, True Byvej 19.

Som suppleanter blev valgt Jan Vinther, Langhøjvej 1B, Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Rikke Møller, True Byvej 3.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Karin Danielsen, Trueholmvej 14A.

ad 11. Eventuelt
Jesper Malling tilbyder at hans søn Emil Bøg Jørgensen, mod passende betaling klipper græs på Tingstedet. Jesper Malling sender konkret tilbud herom til bestyrelsen.

Niels Jørgen spurgte, om der var nogen, der har lagt mærke til ekstra trafik på Selkærvej, efter at vejkrydset mellem Selkærvej og Rætebølvej er blevet lavet om? Der var ikke nogen til stede som havde bemærket øget trafik. Bestyrelsen holder øje med situation.

Formanden takkede afgående Henrik Nordentoft for hans store arbejde i bestyrelsen gennem næsten ti år.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

True den 16. marts 2012
Referent, Sharon Wilkins   /   Formand, Bent Danielsen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.